Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово

Прочетете безплатно онлайн детската книжка 🧙„Първия магьосник и Великата пустош“.

За детската градина

ballot Заявки за учебната 2024/2025 г.

school ПОЗНАВАТЕЛНИТЕ КНИЖКИ "МОЛИВКО – ИГРАЯ И ЗНАЯ" ОТ 1. ДО 4. ГРУПА СА ОДОБРЕНИ ОТ МОНКорица на Какъв съм азКакъв съм аз

Корица на Астрономия за децаАстрономия за деца

За деца от три до четири години

Български език. Художествена информация и литература за деца

Корица на Моливко. Родна реч кн. 1 (3-4 г.)Моливко. Родна реч кн. 1 (3-4 г.)

Математика

Корица на Моливко в страната Математика 3-4 г.Моливко в страната Математика 3-4 г.
Корица на Моливко – играя и зная. Математика (3–4 г.)Моливко – играя и зная. Математика (3–4 г.)
Корица на С Моливко играй и мисли кн. 1 (3-4 г.)С Моливко играй и мисли кн. 1 (3-4 г.)

Социален свят

Корица на Моливко. Прозорче към света 3-4 г.Моливко. Прозорче към света 3-4 г.

Природен свят

Корица на Моливко. От земята до небето 3-4 г.Моливко. От земята до небето 3-4 г.

Конструктивно-технически и битови дейности

Корица на Моливко. Мога да направя сам...(3-4 г.)Моливко. Мога да направя сам...(3-4 г.)

Музика

Корица на Моливко – играя и зная. Музика (3–4 г.)Моливко – играя и зная. Музика (3–4 г.)

Изобразително изкуство

Корица на Моливко – играя и зная. Изобразително изкуство (3–4 г.)Моливко – играя и зная. Изобразително изкуство (3–4 г.)
Корица на С четка и боички рисуваме самички / 3 - 4 г.С четка и боички рисуваме самички / 3 - 4 г.

Околен свят

Корица на Моливко – играя и зная. Околен свят (3–4 г.)Моливко – играя и зная. Околен свят (3–4 г.)

Всички образователни направления

Български език и литература

Конструиране и технологии

Корица на Моливко – играя и зная. Конструиране и технологии (3–4 г.)Моливко – играя и зная. Конструиране и технологии (3–4 г.)

За деца от четири до пет години

Български език. Художествена информация и литература за деца

Корица на Моливко. Родна реч кн. 2 (4-5 г.)Моливко. Родна реч кн. 2 (4-5 г.)

Математика

Корица на Моливко в страната Математика 4-5 г.Моливко в страната Математика 4-5 г.
Корица на Моливко – играя и зная. Математика (4–5 г.)Моливко – играя и зная. Математика (4–5 г.)
Корица на С Моливко играй и мисли кн. 2 (4-5 г.)С Моливко играй и мисли кн. 2 (4-5 г.)

Социален свят

Корица на Моливко. Прозорче към света 4-5 г.Моливко. Прозорче към света 4-5 г.

Природен свят

Корица на Моливко. От земята до небето 4-5 г.Моливко. От земята до небето 4-5 г.

Конструктивно-технически и битови дейности

Корица на Моливко. Мога да направя сам...(4-5 г.)Моливко. Мога да направя сам...(4-5 г.)

Игрова култура

Корица на Моливко. Приказни игри чудесни 4-5 г.Моливко. Приказни игри чудесни 4-5 г.

Музика

Корица на Моливко – играя и зная. Музика (4–5 г.)Моливко – играя и зная. Музика (4–5 г.)

Изобразително изкуство

Корица на Моливко – играя и зная. Изобразително изкуство (4–5 г.)Моливко – играя и зная. Изобразително изкуство (4–5 г.)
Корица на С четка и боички рисуваме самички /4 - 5 г./С четка и боички рисуваме самички /4 - 5 г./

Околен свят

Корица на Моливко – играя и зная. Околен свят (4–5 г.)Моливко – играя и зная. Околен свят (4–5 г.)

Всички образователни направления

Български език и литература

Всички учебни дисциплини

Конструиране и технологии

Корица на Моливко – играя и зная. Конструиране и технологии (4–5 г.)Моливко – играя и зная. Конструиране и технологии (4–5 г.)

За деца от пет до шест години

Български език. Художествена информация и литература за деца

Корица на Моливко. Родна реч кн. 3 (5-6 г.)Моливко. Родна реч кн. 3 (5-6 г.)

Математика

Корица на Моливко в страната Математика 5-6 г.Моливко в страната Математика 5-6 г.
Корица на Моливко – играя и зная. Математика (5–6 г.)Моливко – играя и зная. Математика (5–6 г.)
Корица на С Моливко играй и мисли кн. 3 (5-6 г.)С Моливко играй и мисли кн. 3 (5-6 г.)

Социален свят

Корица на Моливко. Прозорче към света 5-6 г.Моливко. Прозорче към света 5-6 г.

Природен свят

Корица на Моливко. От земята до небето 5-6 г.Моливко. От земята до небето 5-6 г.

Конструктивно-технически и битови дейности

Корица на Моливко. Мога да направя сам... 5-6 г.Моливко. Мога да направя сам... 5-6 г.

Игрова култура

Корица на Моливко. Приказни игри чудесни 5-6 г.Моливко. Приказни игри чудесни 5-6 г.

Музика

Корица на Моливко – играя и зная. Музика (5–6 г.)Моливко – играя и зная. Музика (5–6 г.)

Изобразително изкуство

Корица на Моливко – играя и зная. Изобразително изкуство (5–6 г.)Моливко – играя и зная. Изобразително изкуство (5–6 г.)
Корица на С четка и боички рисуваме самички  / 5 - 6 г./С четка и боички рисуваме самички / 5 - 6 г./

Околен свят

Корица на Моливко – играя и зная. Околен свят. Част 1. (5–6 г.)Моливко – играя и зная. Околен свят. Част 1. (5–6 г.)
Корица на Моливко – играя и зная. Околен свят. Част 2. (5–6 г.)Моливко – играя и зная. Околен свят. Част 2. (5–6 г.)

Всички образователни направления

Български език и литература

Конструиране и технологии

Корица на Моливко – играя и зная. Конструиране и технологии (5–6 г.)Моливко – играя и зная. Конструиране и технологии (5–6 г.)

За деца от шест до седем години

Български език. Художествена информация и литература за деца

Корица на Моливко. Обичам те, българска реч (за деца билингви)Моливко. Обичам те, българска реч (за деца билингви)
Корица на Моливко. Родна реч кн. 4 (6-7 г.)Моливко. Родна реч кн. 4 (6-7 г.)

Математика

Корица на Моливко – играя и зная. Математика (6–7 г.)Моливко – играя и зная. Математика (6–7 г.)
Корица на С Моливко играй и мисли кн. 4 (6-7 г.)С Моливко играй и мисли кн. 4 (6-7 г.)

Социален свят

Корица на Моливко. Прозорче към света (за подготвителна група)Моливко. Прозорче към света (за подготвителна група)

Природен свят

Конструктивно-технически и битови дейности

Корица на Моливко. Мога да направя сам... (за подготвителна група)Моливко. Мога да направя сам... (за подготвителна група)

Игрова култура

Корица на Моливко. Приказни игри чудесни (за подготвителна група)Моливко. Приказни игри чудесни (за подготвителна група)

Музика

Корица на Моливко – играя и зная. Музика (6–7 г.)Моливко – играя и зная. Музика (6–7 г.)

Изобразително изкуство

Корица на Моливко – играя и зная. Изобразително изкуство (6–7 г.)Моливко – играя и зная. Изобразително изкуство (6–7 г.)

Околен свят

Корица на Моливко – играя и зная. Околен свят. Част 1. (6–7 г.)Моливко – играя и зная. Околен свят. Част 1. (6–7 г.)
Корица на Моливко – играя и зная. Околен свят. Част 2. (6–7 г.)Моливко – играя и зная. Околен свят. Част 2. (6–7 г.)

Всички образователни направления

Корица на Моливко. Моторика 6-7 г.Моливко. Моторика 6-7 г.

Български език и литература

Социален и природен свят

Изобразително изкуство, Музика и Физическа култура

Корица на С четка и боички рисуваме самички / 6 - 7г. /С четка и боички рисуваме самички / 6 - 7г. /

Конструиране и технологии

Корица на Моливко – играя и зная. Конструиране и технологии (6–7 г.)Моливко – играя и зная. Конструиране и технологии (6–7 г.)

Трета (5-6 г.) и четвърта (6-7 г.) група

Музика

Първа (3-4 г.), втора (4-5 г.) и трета (5-6 г.) група

Всички образователни направления

Всички групи на детската градина

Български език. Художествена информация и литература за деца

Математика

Корица на Математика в игри за детската градинаМатематика в игри за детската градина

Социален свят

Корица на Комплект табла "Детето и светът"Комплект табла "Детето и светът"
Корица на Комплект табла "Социален свят"Комплект табла "Социален свят"

Природен свят

Корица на Комплект табла "Природен свят"Комплект табла "Природен свят"

Конструктивно-технически и битови дейности

Игрова култура

Корица на 373 комуникативни игри в детската градина 373 комуникативни игри в детската градина
Корица на Комплект табла "Приказен свят"Комплект табла "Приказен свят"

Музика

Корица на Развиващи игри с музика (CD)Развиващи игри с музика (CD)

Всички образователни направления

Корица на Приказка за добро утроПриказка за добро утро
Корица на Страшна приказкаСтрашна приказка

Музика и изобразително изкуство