Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово

Прочетете безплатно онлайн детската книжка 🧙„Първия магьосник и Великата пустош“.

Моливко – играя и зная. Изобразително изкуство (5–6 г.)Моливко – играя и зная. Изобразително изкуство (5–6 г.)

Изобразително изкуство за III група (с приложения) с автор проф. Дарина Гълъбова.

Книжката е изработена в съответствие с ДОС за ОН „Изобразително изкуство“ за трета подготвителна група.

Предоставя богат илюстративен материал, който дава възможност на детето да:

  • разглежда и описва произведения на различните видове изобразителни изкуства;
  • има представа за народни обичаи и свързаното с тях изобразително изкуство;
  • повтаря пунктирана линия в различни изображения на предмети, без да излиза от линията;
  • създава илюстрации по любими приказки самостоятелно или в екип;
  • рисува фантазни образи по филми, приказки, по музика и др.;
  • умее да изобразява характерна поза или движение и др.

Книжката съдържа задачи за входящо, текущо и изходящо определяне постиженията на детето.

Книжката е с приложения и с достатъчно дебела хартия, за да се рисува и апликира в нея.

 

Може да закупите онлайн чрез нашите партньори

shopping_cartstore.bg
shopping_cartozone.bg

📇 Контакти - Издателство „Слово“

📱моб. 0888 504 404
📱моб. 0882 621 646
☎️тел. 062 / 627 990
☎️тел. 062 / 620 350
📧email: office@izdatelstvo-slovo.com

Детайли: