Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово

Прочетете безплатно онлайн детската книжка 🧙„Първия магьосник и Великата пустош“.

Поредица

ballot Заявки за учебната 2024/2025 г.

school ПОЗНАВАТЕЛНИТЕ КНИЖКИ "МОЛИВКО – ИГРАЯ И ЗНАЯ" ОТ 1. ДО 4. ГРУПА СА ОДОБРЕНИ ОТ МОН


Моливко – играя и зная (Познавателни книжки "Моливко – играя и зная")

Корица на Моливко – играя и зная. Български език и литература (3–4 г.)Моливко – играя и зная. Български език и литература (3–4 г.)

 • ISBN: 978-619-212-056-6
 • Автор: Веселина Петрова
 • Цена: 11.40 лв.
 • Категория: Познавателна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-972/ 01.04.2019 г.

Корица на Моливко – играя и зная. Български език и литература (4–5 г.)Моливко – играя и зная. Български език и литература (4–5 г.)

 • ISBN: 978-619-212-063-4
 • Автор: Веселина Петрова
 • Цена: 11.40 лв.
 • Категория: Познавателна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-979/ 01.04.2019 г.

Корица на Моливко – играя и зная. Български език и литература (5–6 г.)Моливко – играя и зная. Български език и литература (5–6 г.)

 • ISBN: 978-619-212-028-3
 • Автор: Веселина Петрова
 • Цена: 11.40 лв.
 • Категория: Познавателна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-509/ 27.03.2018 г.

Корица на Моливко – играя и зная. Български език и литература (6–7 г.)Моливко – играя и зная. Български език и литература (6–7 г.)

 • ISBN: 978-619-212-033-7
 • Автор: Веселина Петрова
 • Цена: 11.40 лв.
 • Категория: Познавателна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-591/ 28.03.2018 г.

Корица на Моливко – играя и зная. Изобразително изкуство (3–4 г.)Моливко – играя и зная. Изобразително изкуство (3–4 г.)

 • ISBN: 978-619-212-055-9
 • Автор: Дарина Гълъбова
 • Цена: 11.40 лв.
 • Категория: Познавателна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-965/ 01.04.2019 г.

Корица на Моливко – играя и зная. Изобразително изкуство (4–5 г.)Моливко – играя и зная. Изобразително изкуство (4–5 г.)

 • ISBN: 978-619-212-062-7
 • Автор: Дарина Гълъбова
 • Цена: 11.40 лв.
 • Категория: Познавателна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-899/ 01.04.2019 г.

Корица на Моливко – играя и зная. Изобразително изкуство (5–6 г.)Моливко – играя и зная. Изобразително изкуство (5–6 г.)

Корица на Моливко – играя и зная. Изобразително изкуство (6–7 г.)Моливко – играя и зная. Изобразително изкуство (6–7 г.)

Корица на Моливко – играя и зная. Книга за учителя (втора група)Моливко – играя и зная. Книга за учителя (втора група)

 • ISBN: 978-619-212-057-3
 • Автор: Дарина Гълъбова и колектив
 • Цена: 25.00 лв.
 • Категория: Книга за учителя

Корица на Моливко – играя и зная. Книга за учителя (първа група)Моливко – играя и зная. Книга за учителя (първа група)

 • ISBN: 978-619-212-050-4
 • Автор: Дарина Гълъбова и колектив
 • Цена: 25.00 лв.
 • Категория: Книга за учителя

Корица на Моливко – играя и зная. Книга за учителя (трета група)Моливко – играя и зная. Книга за учителя (трета група)

 • ISBN: 978-619-212-039-9
 • Автор: Дарина Гълъбова и колектив
 • Цена: 25.00 лв.
 • Категория: Книга за учителя

Корица на Моливко – играя и зная. Книга за учителя (четвърта група)Моливко – играя и зная. Книга за учителя (четвърта група)

 • ISBN: 978-619-212-040-5
 • Автор: Дарина Гълъбова и колектив
 • Цена: 25.00 лв.
 • Категория: Книга за учителя

Корица на Моливко – играя и зная. Конструиране и технологии (3–4 г.)Моливко – играя и зная. Конструиране и технологии (3–4 г.)

 • ISBN: 978-619-212-053-5
 • Автор: Радка Гайдова
 • Цена: 11.40 лв.
 • Категория: Познавателна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-957/ 01.04.2019 г.

Корица на Моливко – играя и зная. Конструиране и технологии (4–5 г.)Моливко – играя и зная. Конструиране и технологии (4–5 г.)

 • ISBN: 978-619-212-061-0
 • Автор: Радка Гайдова
 • Цена: 11.40 лв.
 • Категория: Познавателна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № 09-982/ 01.04.2019 г.

Корица на Моливко – играя и зная. Конструиране и технологии (5–6 г.)Моливко – играя и зная. Конструиране и технологии (5–6 г.)

Корица на Моливко – играя и зная. Конструиране и технологии (6–7 г.)Моливко – играя и зная. Конструиране и технологии (6–7 г.)

 • ISBN: 978-619-212-038-2
 • Автор: Радка Гайдова
 • Цена: 15.33 лв.
 • Категория: Познавателна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-589/ 28.03.2018 г.

Корица на Моливко – играя и зная. Математика (3–4 г.)Моливко – играя и зная. Математика (3–4 г.)

 • ISBN: 978-619-212-054-2
 • Автор: Дарина Гълъбова
 • Цена: 11.40 лв.
 • Категория: Познавателна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-984/ 01.04.2019 г.

Корица на Моливко – играя и зная. Математика (4–5 г.)Моливко – играя и зная. Математика (4–5 г.)

 • ISBN: 978-619-212-060-3
 • Автор: Дарина Гълъбова
 • Цена: 11.40 лв.
 • Категория: Познавателна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-981/ 01.04.2019 г.

Корица на Моливко – играя и зная. Математика (5–6 г.)Моливко – играя и зная. Математика (5–6 г.)

 • ISBN: 978-619-212-029-0
 • Автор: Дарина Гълъбова
 • Цена: 11.40 лв.
 • Категория: Познавателна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-517/ 27.03.2018 г.

Корица на Моливко – играя и зная. Математика (6–7 г.)Моливко – играя и зная. Математика (6–7 г.)

 • ISBN: 978-619-212-034-4
 • Автор: Дарина Гълъбова
 • Цена: 11.40 лв.
 • Категория: Познавателна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-594/ 28.03.2018 г.

Корица на Моливко – играя и зная. Музика (3–4 г.)Моливко – играя и зная. Музика (3–4 г.)

 • ISBN: 978-619-212-052-8
 • Автор: Тодорка Габрова
 • Цена: 6.33 лв.
 • Категория: Познавателна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-991/ 01.04.2019 г.

Корица на Моливко – играя и зная. Музика (4–5 г.)Моливко – играя и зная. Музика (4–5 г.)

 • ISBN: 978-619-212-059-7
 • Автор: Тодорка Габрова
 • Цена: 6.33 лв.
 • Категория: Познавателна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-985/ 01.04.2019 г.

Корица на Моливко – играя и зная. Музика (5–6 г.)Моливко – играя и зная. Музика (5–6 г.)

 • ISBN: 978-619-212-030-6
 • Автор: Тодорка Габрова
 • Цена: 6.33 лв.
 • Категория: Познавателна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-515/ 27.03.2018 г.

Корица на Моливко – играя и зная. Музика (6–7 г.)Моливко – играя и зная. Музика (6–7 г.)

 • ISBN: 978-619-212-035-1
 • Автор: Тодорка Габрова
 • Цена: 6.33 лв.
 • Категория: Познавателна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-597/ 28.03.2018 г.

Корица на Моливко – играя и зная. Околен свят (3–4 г.)Моливко – играя и зная. Околен свят (3–4 г.)

 • ISBN: 978-619-212-051-1
 • Автор: Петя Конакчиева
 • Цена: 11.40 лв.
 • Категория: Познавателна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-988/ 01.04.2019 г.

Корица на Моливко – играя и зная. Околен свят (4–5 г.)Моливко – играя и зная. Околен свят (4–5 г.)

 • ISBN: 978-619-212-058-0
 • Автор: Петя Конакчиева
 • Цена: 11.40 лв.
 • Категория: Познавателна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-983/ 01.04.2019 г.

Корица на Моливко – играя и зная. Околен свят. Част 1. (5–6 г.)Моливко – играя и зная. Околен свят. Част 1. (5–6 г.)

 • ISBN: 978-619-212-031-3
 • Автор: Петя Конакчиева
 • Цена: 11.40 лв.
 • Категория: Познавателна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-511/ 27.03.2018 г.

Корица на Моливко – играя и зная. Околен свят. Част 1. (6–7 г.)Моливко – играя и зная. Околен свят. Част 1. (6–7 г.)

 • ISBN: 978-619-212-036-8
 • Автор: Петя Конакчиева
 • Цена: 11.40 лв.
 • Категория: Познавателна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-611/ 28.03.2018 г.

Корица на Моливко – играя и зная. Околен свят. Част 2. (5–6 г.)Моливко – играя и зная. Околен свят. Част 2. (5–6 г.)

 • ISBN: 978-619-212-032-0
 • Автор: Петя Конакчиева
 • Цена: 11.40 лв.
 • Категория: Познавателна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-511/ 27.03.2018 г.

Корица на Моливко – играя и зная. Околен свят. Част 2. (6–7 г.)Моливко – играя и зная. Околен свят. Част 2. (6–7 г.)

 • ISBN: 978-619-212-037-5
 • Автор: Петя Конакчиева
 • Цена: 11.40 лв.
 • Категория: Познавателна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-611/ 28.03.2018 г.

Корица на Портфолио за постиженията на детето I групаПортфолио за постиженията на детето I група

 • ISBN: 978-619-212-088-7
 • Автор: Веселина Петрова, Дарина Гълъбова, Петя Конакчиева, Тодорка Габрова, Радка Гайдова
 • Цена: 6.50 лв.
 • Категория: Дидактични материали

Корица на Портфолио за постиженията на детето II групаПортфолио за постиженията на детето II група

 • ISBN: 978-619-212-087-0
 • Автор: Веселина Петрова, Дарина Гълъбова, Петя Конакчиева, Тодорка Габрова, Радка Гайдова
 • Цена: 6.50 лв.
 • Категория: Дидактични материали

Корица на Портфолио за постиженията на детето III групаПортфолио за постиженията на детето III група

 • ISBN: 978-619-212-086-3
 • Автор: Веселина Петрова, Дарина Гълъбова, Петя Конакчиева, Тодорка Габрова, Радка Гайдова
 • Цена: 6.50 лв.
 • Категория: Дидактични материали

Корица на Портфолио за постиженията на детето IV групаПортфолио за постиженията на детето IV група

 • ISBN: 978-619-212-085-6
 • Автор: Веселина Петрова, Дарина Гълъбова, Петя Конакчиева, Тодорка Габрова, Радка Гайдова
 • Цена: 6.50 лв.
 • Категория: Дидактични материали