Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово

Прочетете безплатно онлайн детската книжка 🧙„Първия магьосник и Великата пустош“.

С четка и боички рисуваме самички / 3 - 4 г.С четка и боички рисуваме самички / 3 - 4 г.

Предложеният комплект е помагало по образователно направление „Изобразително изкуство" - рисуване - за първа група.

Последователността на темите е съобразена с изискванията на ДОИ, а текстовете - с характера на детското мислене в тази възраст.

Основното предназначение на помагалото е да насочва към изобразителна дейност и в същото време да дава възможност за решаване на разнообразни познавателни и възпитателни цели.

Може да закупите онлайн чрез нашите партньори

shopping_cartozone.bg

📇 Контакти - Издателство „Слово“

📱моб. 0888 504 404
📱моб. 0882 621 646
☎️тел. 062 / 627 990
☎️тел. 062 / 620 350
📧email: office@izdatelstvo-slovo.com

Детайли: