Познавателни Книжки

Познавателни книжки 2022/2023 година • МОЛИВКО • Дидактична програмна система • Издателство Слово
home Издателство "Слово"
important_devices Електронни варианти "Моливко – играя и зная"
за 1. и 2. група
games Интерактивни игри "Моливко – играя и зная"
за 3. и 4. група
school Познавателни книжки "Моливко – играя и зная"
quiz Често Задавани Въпроси

school ПОЗНАВАТЕЛНИТЕ КНИЖКИ "МОЛИВКО – ИГРАЯ И ЗНАЯ" ОТ 1. ДО 4. ГРУПА СА ОДОБРЕНИ ОТ МОН.
multiline_chart Във всяка книжка има включена входяща и изходяща диагностика, одобрена от МОН.

bookcloud Разгледайте безплатно всички познавателни книжки „Моливко – играя и зная“ от 1. до 4. група, като разгледате техните цели електронно четими издания. Така ще можете да прецените дали отговарят на Вашите очаквания!

loyalty Програмна система „Моливко – играя и зная“ предлага пълни комплекти – пълния спектър от образователни направления в предучилищното образование.

important_devices Всички нови познавателни книжки за 1. и 2. група „Моливко – играя и зная“ имат одобрени от МОН електронни варианти. Научете повече за тях в секцията Електронни варианти "Моливко – играя и зная"

games Към познавателните книжки за 3. и 4. група „Моливко – играя и зная“ предлагаме интерактивни игри, които са безплатни, без код. Ще ги откриете в секцията Интерактивни игри "Моливко – играя и зная"

fiber_new
ballot Заявки за учебната 2022/2023 г.

Формуляр заявки за looks_one. група


looks_oneПърва група. Целите електронно четими издания на познавателни книжки „Моливко – играя и зная“ – онлайн

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
образователно направление: Български език и литература
МАТЕМАТИКА
образователно направление: Математика
МУЗИКА
образователно направление: Музика
ОКОЛЕН СВЯТ
образователно направление: Околен свят
КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ
образователно направление: Конструиране и технологии
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
образователно направление: Изобразително изкуство

looks_twoВтора група. Целите електронно четими издания на познавателни книжки „Моливко – играя и зная“ – онлайн

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
образователно направление: Български език и литература
МАТЕМАТИКА
образователно направление: Математика
МУЗИКА
образователно направление: Музика
ОКОЛЕН СВЯТ
образователно направление: Околен свят
КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ
образователно направление: Конструиране и технологии
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
образователно направление: Изобразително изкуство

looks_3 Трета група. Целите електронно четими издания на познавателни книжки „Моливко – играя и зная“ – онлайн

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
образователно направление: Български език и литература
МАТЕМАТИКА
образователно направление: Математика
ОКОЛЕН СВЯТ ЧАСТ 1
образователно направление: Околен свят
ОКОЛЕН СВЯТ ЧАСТ 2
образователно направление: Околен свят
МУЗИКА
образователно направление: Музика

looks_4 Четвърта група. Целите електронно четими издания на познавателни книжки „Моливко – играя и зная“ – онлайн

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
образователно направление: Български език и литература
МАТЕМАТИКА
образователно направление: Математика
ОКОЛЕН СВЯТ ЧАСТ 1
образователно направление: Околен свят
ОКОЛЕН СВЯТ ЧАСТ 2
образователно направление: Околен свят
МУЗИКА
образователно направление: Музика
КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ
образователно направление: Конструиране и технологии

fiber_new
Каталог 2022/2023 г.

audiotrackЛюлчица вълшебна (CD)

audiotrackСлънчевото зайче (CD)

audiotrackРазвиващи игри с музика (CD)

info Информация

Познавателните книжки са обновени и осъвременени, следващи новите учебни програми за предучилищно образование, като продължават добрите традиции и същевременно обогатeни с нововъведения.

Всички нови познавателни книжки за първа и втора група имат електронни варианти. Всеки закупил познавателна книжка за първа и/или втора група има безплатен достъп до тях чрез уникален код, който се намира на вътрешната корица.

Освен познавателните книжки, за трета и четвърта група предлагаме интерактивни игри. Те са напълно безплатни и общодостъпни на нашия сайт и не са обвързани със закупуване на познавателни книжки. Периодично ще бъдат обогатявани с нови интерактивни игри, а асортиментът им ще бъде разширен – ще бъдат включени всички образователни направления, към които предлагаме книжки.

"Моливко – играя и зная" определя целите, задачите, организацията и съдържанието на образователно-възпитателния процес в детската градина с насоченост към формирането на общо познание на 3–7-годишните деца за цялостната картина на света и развиване на мисленето и интелектуално-личностните качества на децата, създаване на предпоставки за формиране на учебна дейност (специална подготовка на децата за училище), стимулиране на социалните двустранни и многостранни взаимодействия между субектите на педагогическия процес (учители, деца, родители, социални партньори).

Повече от 17 години Моливко е помощник на учителите и приятел на децата. Надяваме се да продължим дългогодишното си партньорство и заедно да отговорим на новите предизвикателствата на предучилищното образование.

Авторският колектив включва университетски преподаватели (Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий") и учители под научното ръководство на проф. д-р Д. Гълъбова.

contact_mail contact_phone Контакти

Велико Търново

Телефони за връзка:

Email:

office@izdatelstvo-slovo.com

Адрес:

улица "Христо Смирненски" №18

Слово ® - издателство за българска литература Дизайн и изработка Слово ®