Познавателни Книжки

Познавателни книжки 2018/2019 година • МОЛИВКО • Дидактична програмна система • Издателство Слово
home Издателство "Слово" important_devices Електронни ресурси "Моливко" school Познавателни книжки "Моливко – играя и зная"

ПОЗНАВАТЕЛНИТЕ КНИЖКИ "МОЛИВКО – ИГРАЯ И ЗНАЯ" СА ОДОБРЕНИ ОТ МОН
ЗАЯВКИ ЗА НОВАТА УЧЕБНА 2018/2019 Г.

looks_3 Трета група. Целите познавателни книжки "Моливко" - онлайн

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
образователно направление: Български език и литература
МАТЕМАТИКА
образователно направление: Математика
МУЗИКА
образователно направление: Музика
ОКОЛЕН СВЯТ ЧАСТ 1
образователно направление: Околен свят
ОКОЛЕН СВЯТ ЧАСТ 2
образователно направление: Околен свят

looks_4 Четвърта група. Целите познавателни книжки "Моливко" - онлайн

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
образователно направление: Български език и литература
МАТЕМАТИКА
образователно направление: Математика
ОКОЛЕН СВЯТ ЧАСТ 1
образователно направление: Околен свят
ОКОЛЕН СВЯТ ЧАСТ 2
образователно направление: Околен свят
МУЗИКА
образователно направление: Музика
КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ
образователно направление: Конструиране и технологии

Каталог 2018/2019 г.

link Закони, наредби, заповеди на МОН

contact_mail contact_phone Контакти

Велико Търново

телефони за връзка:

Email:

office@izdatelstvo-slovo.com

Адрес:

улица "Христо Смирненски" №18

share Twitter


Слово ® - издателство за българска литература Дизайн и изработка Слово ®