Познавателни Книжки

Познавателни книжки 2018/2019 година • МОЛИВКО • Дидактична програмна система • Издателство Слово
home Издателство "Слово" important_devices Електронни варианти "Моливко" games Интерактивни игри "Моливко" school Познавателни книжки "Моливко – играя и зная"
print Новите познавателни книжки за първа и втора група излязоха от печат. Всички те имат електронни варианти. Научете повече за тях в секцията ни important_devices Електронни варианти "Моливко"

school ПОЗНАВАТЕЛНИТЕ КНИЖКИ "МОЛИВКО – ИГРАЯ И ЗНАЯ" ОТ 1. ДО 4. ГРУПА СА ОДОБРЕНИ ОТ МОН

ballot Заявки за учебната 2019/2020 г.

looks_oneПърва група. ДЕМО на познавателна книжка "Моливко – играя и зная"

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
образователно направление: Български език и литература
МАТЕМАТИКА
образователно направление: Математика
МУЗИКА
образователно направление: Музика
ОКОЛЕН СВЯТ
образователно направление: Околен свят
КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ
образователно направление: Конструиране и технологии
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
образователно направление: Изобразително изкуство

looks_twoВтора група. ДЕМО на познавателна книжка "Моливко – играя и зная"

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
образователно направление: Български език и литература
МАТЕМАТИКА
образователно направление: Математика
МУЗИКА
образователно направление: Музика
ОКОЛЕН СВЯТ
образователно направление: Околен свят
КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ
образователно направление: Конструиране и технологии
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
образователно направление: Изобразително изкуство

looks_3 Трета група. Целите познавателни книжки "Моливко" - онлайн

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
образователно направление: Български език и литература
МАТЕМАТИКА
образователно направление: Математика
МУЗИКА
образователно направление: Музика
ОКОЛЕН СВЯТ ЧАСТ 1
образователно направление: Околен свят
ОКОЛЕН СВЯТ ЧАСТ 2
образователно направление: Околен свят

looks_4 Четвърта група. Целите познавателни книжки "Моливко" - онлайн

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
образователно направление: Български език и литература
МАТЕМАТИКА
образователно направление: Математика
ОКОЛЕН СВЯТ ЧАСТ 1
образователно направление: Околен свят
ОКОЛЕН СВЯТ ЧАСТ 2
образователно направление: Околен свят
МУЗИКА
образователно направление: Музика
КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ
образователно направление: Конструиране и технологии

Каталог 2019/2020 г.

Конструиране и технологии III група - online

contact_mail contact_phone Контакти

Велико Търново

телефони за връзка:

Email:

office@izdatelstvo-slovo.com

Адрес:

улица "Христо Смирненски" №18

Слово ® - издателство за българска литература Дизайн и изработка Слово ®