Често Задавани Въпроси

Често задавани въпроси • МОЛИВКО • Дидактична програмна система • Издателство Слово
home Издателство "Слово"
important_devices Електронни варианти "Моливко – играя и зная"
за 1. и 2. група
games Интерактивни игри "Моливко – играя и зная"
за 3. и 4. група
school Познавателни книжки "Моливко – играя и зная"
quiz Често Задавани Въпроси

contact_mail contact_phone Контакти

Велико Търново

Телефони за връзка:

Email:

office@izdatelstvo-slovo.com

Адрес:

улица "Христо Смирненски" №18

info Информация

Познавателните книжки са обновени и осъвременени, следващи новите учебни програми за предучилищно образование, като продължават добрите традиции и същевременно обогатeни с нововъведения.

Всички нови познавателни книжки за първа и втора група имат електронни варианти. Всеки закупил познавателна книжка за първа и/или втора група има безплатен достъп до тях чрез уникален код, който се намира на вътрешната корица.

Освен познавателните книжки, за трета и четвърта група предлагаме интерактивни игри. Те са напълно безплатни и общодостъпни на нашия сайт и не са обвързани със закупуване на познавателни книжки. Периодично ще бъдат обогатявани с нови интерактивни игри, а асортиментът им ще бъде разширен – ще бъдат включени всички образователни направления, към които предлагаме книжки.

"Моливко – играя и зная" определя целите, задачите, организацията и съдържанието на образователно-възпитателния процес в детската градина с насоченост към формирането на общо познание на 3–7-годишните деца за цялостната картина на света и развиване на мисленето и интелектуално-личностните качества на децата, създаване на предпоставки за формиране на учебна дейност (специална подготовка на децата за училище), стимулиране на социалните двустранни и многостранни взаимодействия между субектите на педагогическия процес (учители, деца, родители, социални партньори).

Повече от 17 години Моливко е помощник на учителите и приятел на децата. Надяваме се да продължим дългогодишното си партньорство и заедно да отговорим на новите предизвикателствата на предучилищното образование.

Авторският колектив включва университетски преподаватели (Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий") и учители под научното ръководство на проф. д-р Д. Гълъбова.

Слово ® - издателство за българска литература Дизайн и изработка Слово ®