Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово

Прочетете безплатно онлайн детската книжка 🧙„Първия магьосник и Великата пустош“.

За нас

Издателство "Слово" е първото частно великотърновско издателство, основано през септември 1990 г. За изминалите 33 години с неговото лого са излезли около 1000 заглавия, някои от тях в по няколко издания, в над 15-милионен тираж. И макар променящата се през годините тематична и жанрова палитра на издателството да е изключително разнообразна, днес трайното присъствие на "Слово" в социокултурния ни пейзаж се свързва с няколко основни направления:

  • учебници и учебни помагала за детските градини;
  • учебни помагала за началния курс;
  • учебници и учебно-помощни издания по български език, литература и история за средното училище;
  • българска литературна класика в помощ на средното училище;
  • учебници и помагала за ВУЗ;
  • съвременна българска художествена литература;
  • литературоведски и литературнокритически издания;
  • енциклопедични и справочни издания, речници;
  • философска литература.

"Слово" е измежду първите частни издателства, започнали да издават българска литература и литературна критика, и удържали – макар и с цената на много усилия – тази своя издателска стратегия. Постепенно и благодарение най-вече на сътрудничеството с Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" издателството създава и поддържа около себе си кръг от научни специалисти, критици, поети и белетристи, превръщайки се по този начин в меценат, в един от малкото центрове за подкрепа и разпространение на отечествената словесност и духовност. Достатъчно е тук да споменем емблематичните поредици "Малка ученическа библиотека", "Литературни кръгове и издания", "Нова българска библиотека", "Разночетения". Поне едно издание от тези поредици можем да открием във всеки български дом, а в някои те заемат цели библиотечни лавици.

През 2002 г., с направените промени в Закона за народната просвета, когато се въведе регламентиран образователно-възпитателен процес в подготвителна група на детската градина, издателство "Слово" вече за втора поредна година предлагаше на детските заведения в страната първите си заглавия от Дидактична система "Моливко" – тези по образователните направления "Родна реч" и "Математика". Авторският колектив, съставен от дългогодишни преподаватели във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", разработи учебни помагала по всички останали образователни направления, а в следващите три години "Моливко" попълни "номенклатурата си" и за първа, втора и трета група в детската градина. През изминалите оттогава 6 години издателство "Слово" е сред най-големите издателства в България, които осигуряват всичко необходимо – учебни книжки, учебни тетрадки, албуми, дидактични материали, методически разработки, в т.ч. семинари с автори, – за учебно-възпитателния процес в системата на предучилищното възпитание и подготовка.

И в бъдеще издателската стратегия на издателство "Слово" ще бъде ориентирана към духовните потребности на българския читател, придобил самочувствието на модерен европейски гражданин, но не забравящ изконните корени на културното си себеосъществяване.

Издателство "Слово" е член на Асоциация "Българска книга", член и съосновател на Национален институт "Нова българска литература" – Велико Търново.