Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово

Прочетете безплатно онлайн детската книжка 🧙„Първия магьосник и Великата пустош“.

Теория и методика на формиране на математически представи у децата в детската градина.Теория и методика на формиране на математически представи у децата в детската градина.

 • има за основа лекционния курс по учебна дисциплина "Методика на формиране на математически представи у децата в детската градина" за студентите от специалност "Предучилищна и начална училищна педагогика" и "Предучилищна педагогика на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий".
 • е разработен в съответствие с учебните програми във ВТУ.
 • е структуриран чрез модулно-целевия подход, който е в тенденцията на съвременното университетско обучение за стимулиране на самостоятелната дейност на студентите.
 • се основава на научните и експерименталните изследвания на чуждестранни и наши учени, както и на дългогодишния опит на автора в областта на методиката на математиката.
 • може да се ползва от студентите със същата специалност на други ВУЗ-ове в страната при сходство с учебните планове.
 • ще бъде полезен и на детски учители поради достъпността, адаптивността и приложимостта методическите идеи в практиката на детските градини.
 • се отличава с вариативност на научнопопулярния стил на изложението си, което го прави необходимо и полезно четиво за студенти, детски учители, педагози, психолози и родители.
   

Може да закупите онлайн чрез нашите партньори

shopping_cartstore.bg

📇 Контакти - Издателство „Слово“

📱моб. 0888 504 404
📱моб. 0882 621 646
☎️тел. 062 / 627 990
☎️тел. 062 / 620 350
📧email: office@izdatelstvo-slovo.com

Детайли:

 • Автор: Дарина Гълъбова
 • Цена: 18.00 лв.
 • Раздел: За детската градина
 • Тип: Учебник
 • Предмет: Математика
 • Клас: Всички групи на детската градина
 • ISBN: 978-954-439-913-9
 • EAN: 9789544399139
 • Формат: 70х100/16
 • Печатни коли: 17.0
 • Страници: 270
 • Редактор: Татяна Вишовградска
 • Художествено оформление: Петър Крусев
 • Издание: второ допълнено