Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово

Прочетете безплатно онлайн детската книжка 🧙„Първия магьосник и Великата пустош“.

Портфолио за постиженията на детето II групаПортфолио за постиженията на детето II група

Портфолиото за проследяване постиженията на детето е част от диагностичната система „Картинни загадки на Моливко“, структурен елемент от Програмна система „Моливко – играя и зная“. 

 

Програмната система включва познавателни книжки по следните образователни направления, както и „Книга за учителя“ (структурата и съдържанието на обучението по всяко образователно направление към книжките):

  • „Български език и литература“
  • „Математика“
  • „Околен свят“
  • „Изобразително изкуство“
  • „Музика“
  • „Конструиране и технологии“.
  • „Книга за учителя“.

„Картинни загадки на Моливко“ служи за проследяване постиженията на детето в началото и в края на учебната година. Тестовите задачи са картинни модели в началото и в края на всяка познавателна книжка и изискват детето да разгледа и да отбележи верния отговор.

Портфолиото включва:

  • индивидуалните протоколи за резултатите от проведената диагностика с включена скала за оценяване на постиженията;
  • цветен лист с шарени игри за детето, с които да се представи, докато се забавлява.

Скалата е във вид на точков бал и словесна оценка и е различна за всяко образователно направление – подробно обяснена в методическите бележки в „Книга за учителя“. Във всеки протокол е посочено на коя страница в познавателната книжка се намира съответната задача. 

Разбира се, еднократното изследване не е достатъчно коректно, нито е окончателна оценка за нивото на постиженията на детето. 

Нужно е всеки отделен показател да се изследва неколкократно и с различни диагностични методи – наблюдение, дидактични игри и упражнения, беседа и др., за да се постигне сравнително обективна картина на детското развитие. Постигнатите резултати чрез диагностиката в началото и в края на познавателната книжка могат да послужат като ориентир за педагога и при проектиране на бъдещи личностноориентирани взаимодействия, насочени към уточняване, допълване, конкретизиране и коригиране на субективния опит на детето.

Може да закупите онлайн чрез нашите партньори

shopping_cartstore.bg
shopping_cartozone.bg
Ако закупите директно от нас 20 или повече бройки
получавате 20% отстъпка от цялата сума
и безплатна доставка до адрес в цялата страна!
За наличност и заявка, пишете ни на: office@izdatelstvo-slovo.com
или се обадете на телефон: 0888 504 404

📇 Контакти - Издателство „Слово“

📱моб. 0888 504 404
📱моб. 0882 621 646
☎️тел. 062 / 627 990
☎️тел. 062 / 620 350
📧email: office@izdatelstvo-slovo.com

Детайли: