Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово

Прочетете безплатно онлайн детската книжка 🧙„Първия магьосник и Великата пустош“.

Поредица

✍️ „Четем, пишем и общуваме на български език“ са учебни помагала, предназначени за избираемите часове (ИУЧ) по БЕЛ. Съобразени са с действащата Учебната програма по предмета. Съдържат теми по български език, литература и комуникативноречеви компетентности. При разработките на темите авторите предлагат разнообразни иновативни учебни техники и технологии за повишаване нивото на усвояване на езиковите и литературните знания и успешното им прилагане в речева среда. Чрез многообразието от художествени и научни текстове се повишава интересът на учениците. В помощ на учителите са разработени варианти за диагностична дейност и Примерно разпределение на избираемите учебни часове по БЕЛ за съответния клас, което ще намерите на сайта на издателството. Помагалото е адаптивно към всеки учебен комплект по БЕЛ за съответния клас.


Четем, пишем и общуваме на български език

Корица на Четем, пишем и общуваме на български език 2. клас (ИУЧ)Четем, пишем и общуваме на български език 2. клас (ИУЧ)

 • ISBN: 978-619-212-047-4
 • Автор: Маргарита Цветанова, Елисавета Сергеева, Маргарита Стефанова
 • Цена: 7.00 лв.
 • Категория: Учебно помагало

Корица на Четем, пишем и общуваме на български език 3. клас (ИУЧ)Четем, пишем и общуваме на български език 3. клас (ИУЧ)

 • ISBN: 978-619-212-045-0
 • Автор: Маргарита Цветанова, Елисавета Сергеева, Маргарита Стефанова
 • Цена: 7.00 лв.
 • Категория: Учебно помагало

Корица на Четем, пишем и общуваме на български език 4. клас (ИУЧ)Четем, пишем и общуваме на български език 4. клас (ИУЧ)

 • ISBN: 978-619-212-068-9
 • Автор: Маргарита Цветанова, Елисавета Сергеева, Маргарита Стефанова
 • Цена: 5.00 лв.
 • Категория: Учебно помагало