Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово


ПРОГРАМНА СИСТЕМА "МОЛИВКО – ИГРАЯ И ЗНАЯ" за предучилищно образование (3–7 г.)

Седмични разпределения и тематични разпределения на съдържанието на образователните направления за съответните възрастови групи в детската градина (учебна 2017/2018 г.)

ПРОГРАМНА СИСТЕМА „МОЛИВКО – ИГРАЯ И ЗНАЯ“ за предучилищно образование (3–7 г.)
НОВО
Заявки за познавателни книжки за 1. 2. 3. и 4. група за новата учебна 2018/2019 г.
НОВО
Целите познавателни книжки "Моливко" - достъпни онлайн.

ТЕМАТИЧНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ ЗА ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

(в съответствие с ДОСПО на Наредба № 5/03.06.2016)

SEO и изработка на сайт - Binary Road