Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово


ПРОГРАМНА СИСТЕМА "МОЛИВКО – ИГРАЯ И ЗНАЯ" за предучилищно образование (3–7 г.)

Седмични разпределения и тематични разпределения на съдържанието на образователните направления за съответните възрастови групи в детската градина

ПРОГРАМНА СИСТЕМА „МОЛИВКО – ИГРАЯ И ЗНАЯ“ за предучилищно образование (3–7 г.)

Заявки за учебната 2019/2020 г.
Интерактивни игри "Моливко" - първите демо теми по Околен свят 3. и 4. група

ТЕМАТИЧНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ ЗА ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

(в съответствие с ДОСПО на Наредба № 5/03.06.2016)