Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово


ПРОГРАМНА СИСТЕМА "МОЛИВКО – ИГРАЯ И ЗНАЯ" за предучилищно образование (3–7 г.)

Седмични разпределения и тематични разпределения на съдържанието на образователните направления за съответните възрастови групи в детската градина (учебна 2017/2018 г.)

ПРОГРАМНА СИСТЕМА „МОЛИВКО – ИГРАЯ И ЗНАЯ“ за предучилищно образование (3–7 г.)

ТЕМАТИЧНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ ЗА ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

(в съответствие с ДОСПО на Наредба № 5/03.06.2016)

SEO и изработка на сайт - Binary Road

Приятели: Ciela - ИНТЕРНЕТ КНИЖАРНИЦА