Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово

Прочетете безплатно онлайн детската книжка 🧙„Първия магьосник и Великата пустош“.

Четем, пишем и общуваме на български език 4. клас (ИУЧ)Четем, пишем и общуваме на български език 4. клас (ИУЧ)

 „Четем, пишем и общуваме на български език“, 4 клас е учебно помагало, предназначено за избираемите часове (ИУЧ) по БЕЛ, съобразено с действащата  Учебната програма по предмета. Съдържа 34 теми със задачи за четене, български език и за развитие на комуникативноречевите  компетентности.

При разработките на темите авторите предлагат разнообразни иновативни учебни техники и технологии за повишаване нивото на усвояване на езиковите знания и четивни умения и успешното им прилагане в речева дейност. Чрез разнообразни художествени и дидактични текстове се повишава учебният интерес на учениците, провокира се мисловната дейност и въображението им.

Освен за ИУЧ, помагалото успешно може да се използва за лятната самостоятелна работа на учениците.

В помощ на учителите е разработено Примерно разпределение на избираемите учебни часове по БЕЛ за 4 клас, което е на сайта на издателството.

Помагалото е адаптивно към всеки учебен комплект по БЕЛ за 4 клас.

 

📇 Контакти - Издателство „Слово“

📱моб. 0888 504 404
📱моб. 0882 621 646
☎️тел. 062 / 627 990
☎️тел. 062 / 620 350
📧email: office@izdatelstvo-slovo.com
Можете да разгледате част от книгата тук
Примерно годишно разпределение на темите по БЕЛ, ИУЧ 4. клас

Детайли: