Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово

Прочетете безплатно онлайн детската книжка 🧙„Първия магьосник и Великата пустош“.

Поредица

В преработеното издание на сборниците задачите, които предлагаме за работа в клас, за домашна работа и за самостоятелна работа, са съобразени с изискванията, заложени в новата учебна програма на МОН за съответния клас. Учебният материал е обединен в глобални теми, структурирани в подтеми, което улеснява избора на задачи. Те са съобразени с възрастовите особености на учениците. За бързоуспяващите ученици са предвидени по-трудни задачи. В сборника за 4. клас тестовете след всяка тема са изградени по формàта на НВО по математика. Чрез тях учителят може да получи своевременна обратна връзка за нивото на усвоените знания от учениците. Сборникът ще помогне на четвъртокласниците да усвоят по-задълбочено материала по математика и да се подготвят пълноценно за НВО в края на годината.


Нови задачи по математика

Корица на Нови задачи по математика 2. класНови задачи по математика 2. клас

 • ISBN: 978-619-212-019-1
 • Автор: А. Ангелова, Н. Димитрова, Д. Димитрова
 • Цена: 6.00 лв.
 • Категория: Учебно помагало

Корица на Нови задачи по математика 3. класНови задачи по математика 3. клас

 • ISBN: 978-619-212-044-3
 • Автор: А. Ангелова, Н. Димитрова, Д. Димитрова
 • Цена: 6.00 лв.
 • Категория: Учебно помагало

Корица на Нови задачи по математика 4. класНови задачи по математика 4. клас

 • ISBN: 978-619-212-067-2
 • Автор: А. Ангелова, Н. Димитрова, Д. Димитрова
 • Цена: 6.00 лв.
 • Категория: Учебно помагало

Корица на Нови задачи по математика за 1. класНови задачи по математика за 1. клас

 • ISBN: 978-619-212-010-8
 • Автор: Николина Димитрова, Димитрина Димитрова, Ани Ангелова
 • Цена: 6.00 лв.
 • Категория: Сборник задачи