Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово

Прочетете безплатно онлайн детската книжка 🧙„Първия магьосник и Великата пустош“.

Поредица


Малка ученическа библиотека

Корица на Бай ГанюБай Ганю

 • ISBN: 978-954-439-592-6
 • Автор: Алеко Константинов
 • Цена: 3.00 лв.
 • Категория: Проза
 • Одобрено от МОН: Протокол № 6/05.07.1996 г. на МОН

Корица на Българска литературна критика, том първи Българска литературна критика, том първи

 • ISBN: 954-439-625-7
 • Автор: [Вихрен Чернокожев, Росица Чернокожева - съст.]
 • Цена: 5.50 лв.
 • Категория: Критика и есеистика

Корица на До Чикаго и назад. Пътеписи от БългарияДо Чикаго и назад. Пътеписи от България

 • ISBN: 978-954-439-631-2
 • Автор: Алеко Константинов
 • Цена: 4.00 лв.
 • Категория: Проза
 • Одобрено от МОН: Протокол № 6/30.05.2000 г. на МОН

Корица на Житие и страданияЖитие и страдания

 • ISBN: 954-439-583-0
 • Автор: Софроний Врачански
 • Цена: 4.00 лв.
 • Категория: Проза
 • Одобрено от МОН: Протокол № 14/21.07.1995 г. на МОНТ

Корица на История славянобългарскаИстория славянобългарска

 • ISBN: 954-439-586-5
 • Автор: Паисий Хилендарски
 • Цена: 2.50 лв.
 • Категория: Проза
 • Одобрено от МОН: Протокол № 14/21.07.1995 г. на МОНТ

Корица на ЛирикаЛирика

 • ISBN: 954-439-632-2
 • Автор: Димчо Дебелянов
 • Цена: 4.00 лв.
 • Категория: Поезия
 • Одобрено от МОН: Протокол № 6/30.05.2000 г. на МОН

Корица на Лирика. ПоемиЛирика. Поеми

 • ISBN: 978-954-439-585-8
 • Автор: Пенчо Славейков
 • Цена: 3.50 лв.
 • Категория: Поезия
 • Одобрено от МОН: Протокол № 17/27.09.1995 г. на МОНТ

Корица на Начало на новобългарския театър и драма (Криворазбраната цивилизация, Иванко)Начало на новобългарския театър и драма (Криворазбраната цивилизация, Иванко)

 • ISBN: 954-439-645-4
 • Автор: Добри Войников, Васил Друмев
 • Цена: 5.00 лв.
 • Категория: Драма
 • Одобрено от МОН: Протокол № 18/02.02.2001 г. на МОН

Корица на Немили-недрагиНемили-недраги

 • ISBN: 954-439-574-1
 • Автор: Иван Вазов
 • Цена: 3.00 лв.
 • Категория: Проза
 • Одобрено от МОН: Протокол № 13/26.06.1995 г. на МОНТ

Корица на Под иготоПод игото

 • ISBN: 978-954-439-609-1
 • Автор: Иван Вазов
 • Цена: 8.00 лв.
 • Категория: Проза
 • Одобрено от МОН: Протокол № 17/27.09.1995 г. на МОНТ

Корица на ПоезияПоезия

 • ISBN: 954-439-584-9
 • Автор: Добри Чинтулов
 • Цена: 1.50 лв.
 • Категория: Поезия
 • Одобрено от МОН: Протокл № 14/21.07.1995 г. на МОНТ

Корица на ПоезияПоезия

 • ISBN: 978-954-439-596-4
 • Автор: Елисавета Багряна
 • Цена: 2.00 лв.
 • Категория: Поезия
 • Одобрено от МОН: Протокол № 14/21.07.1995 г. на МОНТ

Корица на ПоезияПоезия

 • ISBN: 954-439-593-8
 • Автор: Никола Вапцаров
 • Цена: 2.50 лв.
 • Категория: Поезия
 • Одобрено от МОН: Протокол № 18/25.10.1995 г. на МОНТ

Корица на Поезия. ПрозаПоезия. Проза

 • ISBN: 954-439-589-Х
 • Автор: Пейо Яворов
 • Цена: 3.00 лв.
 • Категория: Поезия
 • Одобрено от МОН: Протокол № 17/27.09.1995 г. на МОНТ

Корица на Поезия. ПрозаПоезия. Проза

 • ISBN: 954-439-599-7
 • Автор: Христо Смирненски
 • Цена: 5.00 лв.
 • Категория: Поезия
 • Одобрено от МОН: Протокол № 18/25.10.1995 г. на МОНТ

Корица на Поезия. ПублицистикаПоезия. Публицистика

 • ISBN: 954-439-608-Х
 • Автор: Петко Славейков
 • Цена: 2.50 лв.
 • Категория: Поезия
 • Одобрено от МОН: Протокол № 13/23.06.1995 г. на МОНТ

Корица на Поезия. ПублицистикаПоезия. Публицистика

 • ISBN: 978-954-439-554-4
 • Автор: Христо Ботев
 • Цена: 3.00 лв.
 • Категория: Поезия
 • Одобрено от МОН: Писмо № 94-М-161/03.04.1992 г. на МОН

Корица на Поезия. ПублицистикаПоезия. Публицистика

 • ISBN: 954-439-567-9
 • Автор: Гео Милев
 • Цена: 4.00 лв.
 • Категория: Поезия
 • Одобрено от МОН: Протокол № 12/01.06.1995 г. на МОНТ

Корица на РазказиРазкази

 • ISBN: 978-954-439-568-1
 • Автор: Йордан Йовков
 • Цена: 6.00 лв.
 • Категория: Проза
 • Одобрено от МОН: Протокол № 17/27.09.1995 г. на МОНТ

Корица на Разкази. ГерацитеРазкази. Гераците

 • ISBN: 978-954-439-595-7
 • Автор: Елин Пелин
 • Цена: 3.50 лв.
 • Категория: Проза
 • Одобрено от МОН: Протокол № 12/01.06.1995 г. на МОНТ

Корица на Разкази. ПътеписиРазкази. Пътеписи

 • ISBN: 978-954-439-644-2
 • Автор: Иван Вазов
 • Цена: 4.50 лв.
 • Категория: Проза
 • Одобрено от МОН: Протокол № 18/02.02.2001 г. на МОН

Корица на СтихотворенияСтихотворения

 • ISBN: 978-954-439-634-3
 • Автор: Иван Вазов
 • Цена: 3.50 лв.
 • Категория: Поезия
 • Одобрено от МОН: Писмо № 94-М-161/03.04.1992 г. на МОН

Корица на Съвременна българска драмаСъвременна българска драма

 • ISBN: 954-439-673-Х
 • Автор: [Петър Змийчаров - съст.]
 • Цена: 4.50 лв.
 • Категория: Драма

Корица на ФейлетониФейлетони

 • ISBN: 954-439-600-4
 • Автор: Алеко Константинов
 • Цена: 2.00 лв.
 • Категория: Проза
 • Одобрено от МОН: Протокол № 19/29.11.1995 г. на МОНТ

Корица на ЧичовциЧичовци

 • ISBN: 978-954-439-556-8
 • Автор: Иван Вазов
 • Цена: 3.00 лв.
 • Категория: Проза
 • Одобрено от МОН: Протокл № 13/26.06.1995 г. на МОНТ