Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово

Прочетете безплатно онлайн детската книжка 🧙„Първия магьосник и Великата пустош“.

Поредица


Полилексикон (Речници)

Корица на Малък етимологичен речник на българския езикМалък етимологичен речник на българския език

 • ISBN: 978-954-439-503-2
 • Автор: Иван Харалампиев
 • Цена: 3.00 лв.
 • Категория: Речник
 • Одобрено от МОН: Протокол № 11/11.12.1997 г. на МОН

Корица на Малък правописно-правоговорен речник на българския езикМалък правописно-правоговорен речник на българския език

 • ISBN: 954-439-512-1
 • Автор: Пенка Радева
 • Цена: 8.00 лв.
 • Категория: Речник
 • Одобрено от МОН: Протокол № 2/14.03.2002 г. на МОН

Корица на Малък речник на етимологични дублети в българския езикМалък речник на етимологични дублети в българския език

 • ISBN: 978-954-439-997-9
 • Автор: Борис Парашкевов
 • Цена: 10.00 лв.
 • Категория: Речник

Корица на Малък речник на остарели и редки думи в българския езикМалък речник на остарели и редки думи в българския език

 • ISBN: 954-439-580-6
 • Автор: Пенка Радева, Ния Радева
 • Цена: 3.00 лв.
 • Категория: Речник
 • Одобрено от МОН: Протокол № 11/30.04.1995 г. на МОНТ

Корица на Малък речник на старобългарския езикМалък речник на старобългарския език

 • ISBN: 954-439-691-8
 • Автор: Дора Иванова-Мирчева, Ангел Давидов
 • Цена: 8.00 лв.
 • Категория: Речник
 • Одобрено от МОН: Протокол № 32/03.08.2001 г. на МОН

Корица на Малък речник на чуждите думи в българския езикМалък речник на чуждите думи в българския език

 • ISBN: 978-954-439-636-7
 • Автор: Стоян Буров, Пенка Пехливанова
 • Цена: 7.00 лв.
 • Категория: Речник
 • Одобрено от МОН: Протокол № 7/02.06.1999 г. на МОН

Корица на Малък синонимен речник на българския езикМалък синонимен речник на българския език

 • ISBN: 978-954-439-591-9
 • Автор: Върбан Вътов
 • Цена: 5.50 лв.
 • Категория: Речник
 • Одобрено от МОН: Протокол № 5/21.04.1999 г. на МОН

Корица на Малък тълковен речник на българския езикМалък тълковен речник на българския език

 • ISBN: 978-954-439-921-4
 • Автор: Стоян Буров, Пенка Пехливанова
 • Цена: 7.00 лв.
 • Категория: Речник
 • Одобрено от МОН: Протокол № 11/11.12.1997 г. на МОН

Корица на Малък фразеологичен речник на българския езикМалък фразеологичен речник на българския език

 • ISBN: 978-954-439-504-9
 • Автор: Върбан Вътов
 • Цена: 3.50 лв.
 • Категория: Речник
 • Одобрено от МОН: Протокол № 11/11.12.1997 г. на МОН