Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово

Прочетете безплатно онлайн детската книжка 🧙„Първия магьосник и Великата пустош“.

Поредица

Учебните помагала от Дидактичната система "Моливко", одобрени от МОН, обхващат напълно целия процес на предучилищно възпитание и подготовка на децата от 3 до 7 години. Ефектът от прилагането им в педагогическата практика показва неоспоримо добри резултати в готовността на децата при постъпването им в първи клас.

ballot Заявки за учебната 2024/2025 г.

school ПОЗНАВАТЕЛНИТЕ КНИЖКИ "МОЛИВКО – ИГРАЯ И ЗНАЯ" ОТ 1. ДО 4. ГРУПА СА ОДОБРЕНИ ОТ МОН


Моливко (Дидактична система Моливко)

Корица на Детска математика. И в градината, и у дома забавна е като игра 3-4 години Детска математика. И в градината, и у дома забавна е като игра 3-4 години

 • ISBN: 978-954-439-953-5
 • Автор: Дарина Гълъбова
 • Цена: 8.00 лв.
 • Категория: Учебно помагало
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-240/06.03.2012 г. на министъра на образованието и науката

Корица на Детска математика. И в градината, и у дома забавна е като игра 4-5 годиниДетска математика. И в градината, и у дома забавна е като игра 4-5 години

Корица на Детска математика. И в градината, и у дома забавна е като игра 5-6 годиниДетска математика. И в градината, и у дома забавна е като игра 5-6 години

Корица на Комплект "Тематични табла по български език"Комплект "Тематични табла по български език"

 • Автор: Татяна Вишовградска
 • Цена: 15.00 лв.
 • Категория: Дидактични материали
 • Одобрено от МОН: Одобрено със Заповед № 289/05.03.2008 г. на министъра на образованието и науката

Корица на Комплект табла "Детето и светът"Комплект табла "Детето и светът"

Корица на Комплект табла "Музика. Изобразително изкуство"Комплект табла "Музика. Изобразително изкуство"

Корица на Комплект табла "Приказен свят"Комплект табла "Приказен свят"

 • Автор: Татяна Вишовградска
 • Цена: 15.00 лв.
 • Категория: Дидактични материали
 • Одобрено от МОН: Одобрено със Заповед № 289/05.03.2008 г. на министъра на образованието и науката

Корица на Комплект табла "Природен календар"Комплект табла "Природен календар"

 • Автор: Георги Вишовградски
 • Цена: 15.00 лв.
 • Категория: Дидактични материали
 • Одобрено от МОН: Одобрено със Заповед № 289/05.03.2008 г. на министъра на образованието и науката

Корица на Комплект табла "Природен свят"Комплект табла "Природен свят"

 • Автор: Георги Вишовградски
 • Цена: 15.00 лв.
 • Категория: Дидактични материали
 • Одобрено от МОН: Одобрено със Заповед № 317/05.03.2007 г. на министъра на образованието и науката

Корица на Комплект табла "Социален свят"Комплект табла "Социален свят"

 • Автор: Георги Вишовградски
 • Цена: 15.00 лв.
 • Категория: Дидактични материали
 • Одобрено от МОН: Одобрено със Заповед № 289/05.03.2008 г. на министъра на образованието и науката

Корица на Моливко в страната Математика (за подготвителна група)Моливко в страната Математика (за подготвителна група)

 • ISBN: 954-439-772-8
 • Автор: Дарина Гълъбова
 • Цена: 5.00 лв.
 • Категория: Учебна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-698/26.08.2003 г. на министъра на образованието и науката

Корица на Моливко в страната Математика 3-4 г.Моливко в страната Математика 3-4 г.

 • ISBN: 954-439-830-9
 • Автор: Дарина Гълъбова
 • Цена: 3.50 лв.
 • Категория: Учебна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-1513/05.08.2005 г. на министъра на образованието и науката

Корица на Моливко в страната Математика 4-5 г.Моливко в страната Математика 4-5 г.

 • ISBN: 954-439-839-2
 • Автор: Дарина Гълъбова
 • Цена: 5.00 лв.
 • Категория: Учебна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-1513/05.08.2005 г. на министъра на образованието и науката

Корица на Моливко в страната Математика 5-6 г.Моливко в страната Математика 5-6 г.

 • ISBN: 954-439-831-7
 • Автор: Дарина Гълъбова
 • Цена: 3.50 лв.
 • Категория: Учебна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-1513/05.08.2005 г. на министъра на образованието и науката

Корица на Моливко, внимавай! Действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожариМоливко, внимавай! Действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари

 • ISBN: 954-439-804-4
 • Автор: Петя Конакчиева
 • Цена: 1.00 лв.
 • Категория: Учебна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-09/05.01.2005 г. на министъра на образованието и науката

Корица на Моливко. Вече мога сам. Диагностика за подготвителна групаМоливко. Вече мога сам. Диагностика за подготвителна група

 • ISBN: 978-954-439-805-7
 • Автор: Дарина Гълъбова и колектив
 • Цена: 6.00 лв.
 • Категория: Учебно помагало

Корица на Моливко. Мога да направя сам... (за подготвителна група)Моливко. Мога да направя сам... (за подготвителна група)

 • ISBN: 954-439-790-6
 • Автор: Радка Гайдова
 • Цена: 10.00 лв.
 • Категория: Учебна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-573/17.05.2004 г. на министъра на образованието и науката

Корица на Моливко. Мога да направя сам... 5-6 г.Моливко. Мога да направя сам... 5-6 г.

 • ISBN: 954-439-825-2
 • Автор: Радка Гайдова
 • Цена: 8.00 лв.
 • Категория: Учебна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-584/29.04.2005 г. на министъра на образованието и науката

Корица на Моливко. Мога да направя сам...(3-4 г.)Моливко. Мога да направя сам...(3-4 г.)

 • ISBN: 954-439-836-8
 • Автор: Радка Гайдова
 • Цена: 5.00 лв.
 • Категория: Учебна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-246/31.03.2006 г. на министъра на образованието и науката

Корица на Моливко. Мога да направя сам...(4-5 г.)Моливко. Мога да направя сам...(4-5 г.)

 • ISBN: 954-439-837-6
 • Автор: Радка Гайдова
 • Цена: 6.00 лв.
 • Категория: Учебна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-246/31.03.2006 г. на министъра на образованието и науката

Корица на Моливко. Моторика 6-7 г.Моливко. Моторика 6-7 г.

 • ISBN: 978-954-439-870-5
 • Автор: Дарина Гълъбова
 • Цена: 5.00 лв.
 • Категория: Учебна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-317/05.03.2007 г. на министъра на образованието и науката

Корица на Моливко. Моторика за втора възрастова група на детската градина 4-5 годиниМоливко. Моторика за втора възрастова група на детската градина 4-5 години

 • ISBN: 978-954-439-945-0
 • Автор: Дарина Гълъбова
 • Цена: 5.00 лв.
 • Категория: Учебна тетрадка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-240/06.03.2012 г. на министъра на образованието и науката

Корица на Моливко. Моторика за първа възрастова група на детската градина 3-4 годиниМоливко. Моторика за първа възрастова група на детската градина 3-4 години

 • ISBN: 978954439950-4
 • Автор: Дарина Гълъбова
 • Цена: 5.00 лв.
 • Категория: Учебно помагало
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-240/06.03.2012 г. на министъра на образованието и науката

Корица на Моливко. Моторика за трета възрастова група на детската градина 5-6 годиниМоливко. Моторика за трета възрастова група на детската градина 5-6 години

 • ISBN: 978-954-439-946-7
 • Автор: Дарина Гълъбова
 • Цена: 5.00 лв.
 • Категория: Учебна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-346/02.03.2011 г. на министъра на образованието и науката

Корица на Моливко. Обичам те, българска реч (за деца билингви)Моливко. Обичам те, българска реч (за деца билингви)

 • ISBN: 954-439-786-8
 • Автор: Веселина Петрова
 • Цена: 4.50 лв.
 • Категория: Учебна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-573/17.05.2004 г. на министъра на образованието и науката

Корица на Моливко. От земята до небето (за подготвителна група)Моливко. От земята до небето (за подготвителна група)

 • ISBN: 954-439-792-2
 • Автор: Петя Конакчиева
 • Цена: 6.00 лв.
 • Категория: Учебна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-573/17.05.2004 г. на министъра на образованието и науката

Корица на Моливко. От земята до небето 3-4 г.Моливко. От земята до небето 3-4 г.

 • ISBN: 978-954-439-856-9
 • Автор: Петя Конакчиева
 • Цена: 5.50 лв.
 • Категория: Учебна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-317/05.03.2007 г. на министъра на образованието и науката

Корица на Моливко. От земята до небето 4-5 г.Моливко. От земята до небето 4-5 г.

 • ISBN: 978-954-439-845-3
 • Автор: Петя Конакчиева
 • Цена: 3.50 лв.
 • Категория: Учебна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-246/31.03.2006 г. на министъра на образованието и науката

Корица на Моливко. От земята до небето 5-6 г.Моливко. От земята до небето 5-6 г.

 • ISBN: 978-954-439-826-2
 • Автор: Петя Конакчиева
 • Цена: 5.50 лв.
 • Категория: Учебна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-584/29.04.2005 г. на министъра на образованието и науката

Корица на Моливко. Приказни игри чудесни (за подготвителна група)Моливко. Приказни игри чудесни (за подготвителна група)

 • ISBN: 954-439-789-2
 • Автор: Галя Данчева
 • Цена: 8.00 лв.
 • Категория: Учебна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-573/17.05.2004 г. на министъра на образованието и науката

Корица на Моливко. Приказни игри чудесни 4-5 г.Моливко. Приказни игри чудесни 4-5 г.

 • ISBN: 978-954-439-843-9
 • Автор: Галя Данчева
 • Цена: 5.00 лв.
 • Категория: Учебна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-246/31.03.2006 г. на министъра на образованието и науката

Корица на Моливко. Приказни игри чудесни 5-6 г.Моливко. Приказни игри чудесни 5-6 г.

 • ISBN: 954-439-828-7
 • Автор: Галя Данчева
 • Цена: 5.00 лв.
 • Категория: Учебна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-584/29.04.2005 г. на министъра на образованието и науката

Корица на Моливко. Прозорче към света (за подготвителна група)Моливко. Прозорче към света (за подготвителна група)

 • ISBN: 954-439-791-4
 • Автор: Петя Конакчиева
 • Цена: 3.50 лв.
 • Категория: Учебна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-573/17.05.2004 г. на министъра на образованието и науката

Корица на Моливко. Прозорче към света 3-4 г.Моливко. Прозорче към света 3-4 г.

 • ISBN: 978-954-439-864-4
 • Автор: Петя Конакчиева
 • Цена: 3.50 лв.
 • Категория: Учебна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-317/05.03.2007 г. на министъра на образованието и науката

Корица на Моливко. Прозорче към света 4-5 г.Моливко. Прозорче към света 4-5 г.

 • ISBN: 978-954-439-854-5
 • Автор: Петя Конакчиева
 • Цена: 3.50 лв.
 • Категория: Учебна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-317/05.03.2007 г. на министъра на образованието и науката

Корица на Моливко. Прозорче към света 5-6 г.Моливко. Прозорче към света 5-6 г.

 • ISBN: 978-954-439-827-9
 • Автор: Петя Конакчиева
 • Цена: 3.50 лв.
 • Категория: Учебна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-584/29.04.2005 г. на министъра на образованието и науката

Корица на Моливко. Родна реч кн. 1 (3-4 г.)Моливко. Родна реч кн. 1 (3-4 г.)

 • ISBN: 978-954-439-733-3
 • Автор: Веселина Петрова
 • Цена: 6.00 лв.
 • Категория: Учебна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-330/04.04.2003 г. на министъра на образованието и науката

Корица на Моливко. Родна реч кн. 1 (3-4 г.) (олекотен пълноцветен вариант)Моливко. Родна реч кн. 1 (3-4 г.) (олекотен пълноцветен вариант)

 • ISBN: 978-954-439-878-1
 • Автор: Веселина Петрова
 • Цена: 5.00 лв.
 • Категория: Учебна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-289/05.03.2008 г. на министъра на образованието и науката

Корица на Моливко. Родна реч кн. 2 (4-5 г.)Моливко. Родна реч кн. 2 (4-5 г.)

 • ISBN: 978-954-439-747-0
 • Автор: Веселина Петрова
 • Цена: 6.00 лв.
 • Категория: Учебна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-330/04.04.2003 г. на министъра на образованието и науката

Корица на Моливко. Родна реч кн. 2 (4-5 г.) (олекотен пълноцветен вариант)Моливко. Родна реч кн. 2 (4-5 г.) (олекотен пълноцветен вариант)

 • ISBN: 954-439-881-1
 • Автор: Веселина Петрова
 • Цена: 5.00 лв.
 • Категория: Учебна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-698/26.08.2003 г. на министъра на образованието и науката

Корица на Моливко. Родна реч кн. 3 (5-6 г.)Моливко. Родна реч кн. 3 (5-6 г.)

 • ISBN: 978-954-439-748-7
 • Автор: Веселина Петрова
 • Цена: 4.00 лв.
 • Категория: Учебна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-698/26.08.2003 г. на министъра на образованието и науката

Корица на Моливко. Родна реч кн. 3 (5-6 г.) (олекотен пълноцветен вариант)Моливко. Родна реч кн. 3 (5-6 г.) (олекотен пълноцветен вариант)

 • ISBN: 954-439-882-8
 • Автор: Веселина Петрова
 • Цена: 5.00 лв.
 • Категория: Учебна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-698/26.08.2003 г. на министъра на образованието и науката

Корица на Моливко. Родна реч кн. 4 (6-7 г.)Моливко. Родна реч кн. 4 (6-7 г.)

 • ISBN: 954-439-749-3
 • Автор: Веселина Петрова
 • Цена: 4.00 лв.
 • Категория: Учебна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-698/26.08.2003 г. на министъра на образованието и науката

Корица на Моливко. Христоматия. Художествени текстове за І, ІІ, ІІІ група на детската градинаМоливко. Христоматия. Художествени текстове за І, ІІ, ІІІ група на детската градина

 • ISBN: 978-954-439-859-0
 • Автор: [Галя Данчева, Веселина Петрова - съст.]
 • Цена: 10.00 лв.
 • Категория: Христоматия
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-317/05.03.2007 г. на министъра на образованието и науката

Корица на Моливко. Христоматия. Художествени текстове за подготвителна група на детската градинаМоливко. Христоматия. Художествени текстове за подготвителна група на детската градина

 • ISBN: 954-439-824-4
 • Автор: [Веселина Петрова, Галя Данчева съст.]
 • Цена: 10.00 лв.
 • Категория: Христоматия
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-1513/05.08.2005 г. на министъра на образованието и науката

Корица на Моливко. Чудният свят на библията. 28 новозаветни историиМоливко. Чудният свят на библията. 28 новозаветни истории

Корица на Моливко. Чудният свят на Библията. 35 старозаветни истории.Моливко. Чудният свят на Библията. 35 старозаветни истории.

Корица на С Моливко играй и мисли кн. 1 (3-4 г.)С Моливко играй и мисли кн. 1 (3-4 г.)

 • ISBN: 954-439-653-5
 • Автор: Дарина Гълъбова
 • Цена: 5.00 лв.
 • Категория: Учебна тетрадка
 • Одобрено от МОН: Протокол № 17/17.01.2001 г. на МОН

Корица на С Моливко играй и мисли кн. 2 (4-5 г.)С Моливко играй и мисли кн. 2 (4-5 г.)

 • ISBN: 978-954-439-654-1
 • Автор: Дарина Гълъбова
 • Цена: 5.00 лв.
 • Категория: Учебна тетрадка
 • Одобрено от МОН: Протокол № 17/17.01.2001 г. на МОН

Корица на С Моливко играй и мисли кн. 3 (5-6 г.)С Моливко играй и мисли кн. 3 (5-6 г.)

 • ISBN: 954-439-665-9
 • Автор: Дарина Гълъбова
 • Цена: 5.00 лв.
 • Категория: Учебна тетрадка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-698/26.08.2003 г. на министъра на образованието и науката

Корица на С Моливко играй и мисли кн. 4 (6-7 г.)С Моливко играй и мисли кн. 4 (6-7 г.)

 • ISBN: 978-954-439-668-8
 • Автор: Дарина Гълъбова
 • Цена: 5.00 лв.
 • Категория: Учебна тетрадка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-698/26.08.2003 г. на министъра на образованието и науката

Корица на С четка и боички рисуваме самички / 5 - 6 г./С четка и боички рисуваме самички / 5 - 6 г./

Корица на С четка и боички рисуваме самички / 6 - 7г. /С четка и боички рисуваме самички / 6 - 7г. /

Корица на С четка и боички рисуваме самички /4 - 5 г./С четка и боички рисуваме самички /4 - 5 г./