Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово

Прочетете безплатно онлайн детската книжка 🧙„Първия магьосник и Великата пустош“.

Почит и прочити. Литературознание на неограничените възможностиПочит и прочити. Литературознание на неограничените възможности

"Приятел ми е литературата, но по-голям приятел ми е свободата в подхода към нея" (Никола Георгиев).

📇 Контакти - Издателство „Слово“

📱моб. 0888 504 404
📱моб. 0882 621 646
☎️тел. 062 / 627 990
☎️тел. 062 / 620 350
📧email: office@izdatelstvo-slovo.com

Детайли: