Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово

Прочетете безплатно онлайн детската книжка 🧙„Първия магьосник и Великата пустош“.

Ботевото творчествоБотевото творчество

"Христо Ботев и зарядът на неговия художествен свят, на неговата идея за живот, на неговия морал, на неговия пример и неговите идеали... Ето, повече от столетие те - неполучили отговор - витаят около представите за човешката, гражданската и националната ни идентичност, които си изгражда всяко ново поколение. Калоферският учител Ботьо Петков пренебрегва родово-фамилната традиция, за да откликне на друга, и избира на сина си, появил се в навечерието на Рождество Христово, име, което ще предопредели мисионерската му и изкупленческа орис."

📇 Контакти - Издателство „Слово“

📱моб. 0888 504 404
📱моб. 0882 621 646
☎️тел. 062 / 627 990
☎️тел. 062 / 620 350
📧email: office@izdatelstvo-slovo.com

Детайли: