Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово

Прочетете безплатно онлайн детската книжка 🧙„Първия магьосник и Великата пустош“.

Българска литературна класика. Анализи и интерпретацииБългарска литературна класика. Анализи и интерпретации

Отделните заглавия в книгата са обединени от желанието да се постигне целостта на авторовия образ и поетика, независимо дали се работи с конкретен текст или се разчита на по-цялостен поглед върху творчеството на даден класик. Сред първите са "Баща ми в мен" и "Олаф ван Гелдерн" на Пенчо Славейков, "Легенда за разблудната царкиня" на Димчо Дебелянов, "До Чикаго и назад" на Алеко Константинов, "Земя" на Елин Пелин, "Зимни вечери" на Хр. Смирненски, "Песента на колелелата" на Й. Йовков, "Гробът го вика" на А. Каралийчев, "Майстори" на Р. Стоянов, "Големанов" на Ст. Л. Костов, "Смъртта на една птица" на Ем. Станев, "Борбата е безмилостно жестока" на Н. Вапцоров, "Тютюн" на Д. Димов.
Сред вторите са критическата визия "В бездната на Ботевата самота" към Ботевото творчество, "Одическото лоно на Вазовата природа", "Елегия за спомена. За поетическите видения на най-светло смирения. Димчо Дебелянов", "Утопиите - уранични пътешествения и социални ожелавания в творчеството на Н. Вапцаров".
Роялта на свързващи елементи играят обзорът "Българският символизъм - още един щрих към портрета му" и "Андрешко" и "По жицата" - диалог на две поетики".
Като цяло обект на анализ и преценка са специфични прояви на модернизма и литературния авнгард, аспекти на културологичните проблеми "родно - чуждо", "фолклор - литература". Засегнати са междутекстовият диалог, динамиката на литературния процес, езиково-стиловият развой на литературата.
Книгата предполага широка читателска аудитория от зрелостници, студенти, преподаватели, професионални ценители на литературата ни.

📇 Контакти - Издателство „Слово“

📱моб. 0888 504 404
📱моб. 0882 621 646
☎️тел. 062 / 627 990
☎️тел. 062 / 620 350
📧email: office@izdatelstvo-slovo.com

Детайли: