Математика 🖩 1. група | Дългокоска и Късокоска. Дълго и късо

cancel
1. Голямо и малко 2. Патето Жълтурко 3. Кой е същият като мен 4. Кой не е като другите? 5. Ежко и Зайко през есента 6. Кога става това? Ден и нощ 7. Топката е кръгла 8. Един е много. Толкова колкото 9. Повече, по-малко 10. Има ли за всеки храна? 11. Цветни низанки 12. Новогодишни подаръци 13. Горе, долу, пред мен, зад мен 14. Горе, долу, пред, зад. Едно, много 15. Котката брои - едно, две, три 16. Групирам по вид, големина 17. Редувам по вид, цвят, големина 18. Кръгло и некръгло 19. Геометрични човечета (кръг, триъгълник, квадрат) 20. Къщичка от меденки 21. Ден и нощ 22. Рожден ден на геометричните човечета 23. Скрити фигурки в мрежи и лабиринти 24. Подарък на мама - едно, две, три 25. Великанът и джуджето (високо, ниско) 26. Равни по височина 27. Поредици по височина 28. Дългокоска и Късокоска. Дълго и късо 29. Празник в двореца 30. Двете козлета 31. Сезони. Едно и много 32. Трите мечета 33. Мога да броя до три. Сравняване "толкова, колкото" 34. В света на приказките 35. Познавам височината (високо, ниско) 36. Кръстовище в гората 37. Мога да се ориентирам 38. Рожден ден на Мечо 39. Познавам ден и нощ. Сезони 40. В страната Геометрия 41. Познавам кръг, квадрат, триъгълник
home
34 стр.
menu
cropzoom_in chevron_left chevron_right opacity brush
color_lens color_lens color_lens color_lens color_lens color_lens color_lens color_lens
размер:
delete_sweep delete_outline visibility
Прозрачност
check_box_outline_blank
Добави форма
radio_button_unchecked
Добави форма
change_history
Добави форма
check_box_outline_blank
Добави форма
radio_button_unchecked
Добави форма
change_history
Добави форма
check_box_outline_blank
Добави форма
radio_button_unchecked
Добави форма
change_history
Добави форма
check_box_outline_blank
Добави форма
radio_button_unchecked
Добави форма
change_history
Добави форма
zoom_out

💻 Електронни варианти 🎮 Игри за детската градина ✎ "Моливко"

Дизайн и изработка Слово ®