Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово

Прочетете безплатно онлайн детската книжка 🧙„Първия магьосник и Великата пустош“.

Класически творби в българската литература. АнализиКласически творби в българската литература. Анализи

Поместените 23 текста са в истинския смисъл на думата литературни анализи на творби, трайно наложени в съзнанието на цели поколения четящи българи. Обединява ги стриктно съблюдаваният авторски критерий, според който художественият текст е не само обект, но и най-висша мяра при тълкуването.
Любовта и верността към словото на класиците са в основата на търсената и постигната прагматичност на книгата - да се разберат смисловите механизми и спецификата на разглежданите произведения, начините, по които всяко от тях е създадено като художествена цялост. Затова "Класически творби в българската литература. Анализи" е изключително полезна при изучаване на родната литературна класика в училище, при подготовката на зрелостници, кандидат-студенти и студенти.

📇 Контакти - Издателство „Слово“

📱моб. 0888 504 404
📱моб. 0882 621 646
☎️тел. 062 / 627 990
☎️тел. 062 / 620 350
📧email: office@izdatelstvo-slovo.com

Детайли: