Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово

Прочетете безплатно онлайн детската книжка 🧙„Първия магьосник и Великата пустош“.

Разсъбличането на метафорите. Личности, творби и сюжети в българската литература на ХХ векРазсъбличането на метафорите. Личности, творби и сюжети в българската литература на ХХ век

Съдържа статиите:
Димо Къорчев за литературната критика
Литературният и паралитературният сюжет "Христо Смирненски" в творчеството и съдбата на Владимир Василев
Литературният вестник - удоволствени четения  и стратегии за препрочитане
Бунтът - социална и естетическа реалност в поемата "Септември"
Писателят с рентгеновите очи. Светослав Минков
По следите на изгубеното време. Атанас Далчев
Голямата нива - цена и присъда. Г. Караславов
Романът - литературни и любовни разпознавания. "Поручик Бенц" на Д. Димов
Разсъбличането на метафорите. "Суматоха" на Й. Радичков
Персоналистът законодател. Йордан Вълчев
Личност, време и история в романа "Цената на златото" на Генчо Стоев
Генчо Стоев - "Много висока тераса"
За смъртта на една птица и на едно стихотворение. Петър Алипиев

📇 Контакти - Издателство „Слово“

📱моб. 0888 504 404
📱моб. 0882 621 646
☎️тел. 062 / 627 990
☎️тел. 062 / 620 350
📧email: office@izdatelstvo-slovo.com

Детайли: