Математика 🖩 2. група | Познавам четири части на денонощието и сезоните

cancel
1. Еднакви по цвят, вид и големина 2. Еднакви и различни 3. Толкова, колкото - поравно 4. Повече, по-малко, поравно 5. Групирам и редувам по цвят и големина 6. Фокусите на палячо 7. Групиране по предназначение 8. Поравно, повече, по-малко 9. Как да станат поравно? 10. Големината "лъже" - поравно ли са провери 11. Кръстовище - пред, зад, близо, далеко 12. Делфинариум - нагоре, надолу, напред, назад 13. Под гъбата - под, над, горе, долу, до 14. Поравно ли са? Провери и не лъжи 15. Едно, две, три - по височина се подреди 16. Зимна приказка (дълго, късо) 17. Дядо Коледа пристига по широката пъртина 18. Принца и вълшебният меч 19. Подреждам по височина във възходящ и низходящ ред 20. Къде се намира? Накъде се движи? 21. Геометрична гора - разпознавам, групирам 22. Къщи на фигурите 23. Баба Марта и Вятърчо 24. Сутрин, обед, вечер, нощ 25. Числата едно и две. Числови картинки 26. Броя до две. Рисувам до две кръгчета 27. Числото три. Числова картинка 28. Броя и отброявам до три 29. Първи, втори, трети 30. Кой поред е предметът? 31. Числото четири. Сезоните 32. Сестрите на пролетта 33. Фигурки от пръчици и пластилин 34. Рисувам и броя фигурки 35. Числото пет. Числова картинка 36. Числова редица (до пет) 37. Геометрични лабиринти 38. Геометрични поредици 39. Игри с "говорещи знаци" 40. Моделирам количества 41. Геометрични картини 42. Познавам и назовавам кръг, квадрат, триъгълник 43. Състезание "По-бързо, по-високо, по-далеко" 44. Познавам дължината и височината. Подреждам по височина три предмета 45. Празнувам с числата до пет 46. Мога да броя и отброявам до пет. Зная поравно, повече, по-малко 47. И преди, и сега "Математика, ура!" 48. Познавам четири части на денонощието и сезоните 49. Здравей, лято!
home
53 стр.
menu
cropzoom_in chevron_left chevron_right opacity brush
color_lens color_lens color_lens color_lens color_lens color_lens color_lens color_lens
размер:
delete_sweep delete_outline visibility
Прозрачност
check_box_outline_blank
Добави форма
radio_button_unchecked
Добави форма
change_history
Добави форма
check_box_outline_blank
Добави форма
radio_button_unchecked
Добави форма
change_history
Добави форма
check_box_outline_blank
Добави форма
radio_button_unchecked
Добави форма
change_history
Добави форма
check_box_outline_blank
Добави форма
radio_button_unchecked
Добави форма
change_history
Добави форма
record_voice_over
cancel
zoom_out

💻 Електронни варианти 🎮 Игри за детската градина ✎ "Моливко"

Дизайн и изработка Слово ®