Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово

Прочетете безплатно онлайн детската книжка 🧙„Първия магьосник и Великата пустош“.

За детската градина

Заявки за учебната 2019/2020 г.
Интерактивни игри "Моливко" - първите демо теми по Околен свят 3. и 4. група


Корица на Какъв съм азКакъв съм аз

Корица на Астрономия за децаАстрономия за деца

За деца от три до четири години

Български език. Художествена информация и литература за деца

Корица на Моливко. Родна реч кн. 1 (3-4 г.)Моливко. Родна реч кн. 1 (3-4 г.)

Математика

Корица на Математика (3–4 г.)Математика (3–4 г.)
Корица на Моливко в страната Математика 3-4 г.Моливко в страната Математика 3-4 г.
Корица на С Моливко играй и мисли кн. 1 (3-4 г.)С Моливко играй и мисли кн. 1 (3-4 г.)

Социален свят

Корица на Моливко. Прозорче към света 3-4 г.Моливко. Прозорче към света 3-4 г.

Природен свят

Корица на Моливко. От земята до небето 3-4 г.Моливко. От земята до небето 3-4 г.

Конструктивно-технически и битови дейности

Корица на Моливко. Мога да направя сам...(3-4 г.)Моливко. Мога да направя сам...(3-4 г.)

Музика

Корица на Музика (3–4 г.)Музика (3–4 г.)

Изобразително изкуство

Корица на Изобразително изкуство (3–4 г.)Изобразително изкуство (3–4 г.)
Корица на С четка и боички рисуваме самички / 3 - 4 г.С четка и боички рисуваме самички / 3 - 4 г.

Околен свят

Корица на Околен свят (3–4 г.)Околен свят (3–4 г.)

Всички образователни направления

Корица на Книга за учителя (първа група)Книга за учителя (първа група)

Български език и литература

Корица на Български език и литература (3–4 г.)Български език и литература (3–4 г.)

Конструиране и технологии

Корица на Конструиране и технологии (3–4 г.)Конструиране и технологии (3–4 г.)

За деца от четири до пет години

Български език. Художествена информация и литература за деца

Корица на Моливко. Родна реч кн. 2 (4-5 г.)Моливко. Родна реч кн. 2 (4-5 г.)

Математика

Корица на Математика (4–5 г.)Математика (4–5 г.)
Корица на Моливко в страната Математика 4-5 г.Моливко в страната Математика 4-5 г.
Корица на С Моливко играй и мисли кн. 2 (4-5 г.)С Моливко играй и мисли кн. 2 (4-5 г.)

Социален свят

Корица на Моливко. Прозорче към света 4-5 г.Моливко. Прозорче към света 4-5 г.

Природен свят

Корица на Моливко. От земята до небето 4-5 г.Моливко. От земята до небето 4-5 г.

Конструктивно-технически и битови дейности

Корица на Моливко. Мога да направя сам...(4-5 г.)Моливко. Мога да направя сам...(4-5 г.)

Игрова култура

Корица на Моливко. Приказни игри чудесни 4-5 г.Моливко. Приказни игри чудесни 4-5 г.

Музика

Корица на Музика (4–5 г.)Музика (4–5 г.)

Изобразително изкуство

Корица на Изобразително изкуство (4–5 г.)Изобразително изкуство (4–5 г.)
Корица на С четка и боички рисуваме самички /4 - 5 г./С четка и боички рисуваме самички /4 - 5 г./

Околен свят

Корица на Околен свят (4–5 г.)Околен свят (4–5 г.)

Всички образователни направления

Корица на Книга за учителя (втора група)Книга за учителя (втора група)

Български език и литература

Корица на Български език и литература (4–5 г.)Български език и литература (4–5 г.)

Всички учебни дисциплини

Конструиране и технологии

Корица на Конструиране и технологии (4–5 г.)Конструиране и технологии (4–5 г.)

За деца от пет до шест години

Български език. Художествена информация и литература за деца

Корица на Моливко. Родна реч кн. 3 (5-6 г.)Моливко. Родна реч кн. 3 (5-6 г.)

Математика

Корица на МатематикаМатематика
Корица на Моливко в страната Математика 5-6 г.Моливко в страната Математика 5-6 г.
Корица на С Моливко играй и мисли кн. 3 (5-6 г.)С Моливко играй и мисли кн. 3 (5-6 г.)

Социален свят

Корица на Моливко. Прозорче към света 5-6 г.Моливко. Прозорче към света 5-6 г.

Природен свят

Корица на Моливко. От земята до небето 5-6 г.Моливко. От земята до небето 5-6 г.

Конструктивно-технически и битови дейности

Корица на Моливко. Мога да направя сам... 5-6 г.Моливко. Мога да направя сам... 5-6 г.

Игрова култура

Корица на Моливко. Приказни игри чудесни 5-6 г.Моливко. Приказни игри чудесни 5-6 г.

Музика

Корица на МузикаМузика

Изобразително изкуство

Корица на Изобразително изкуство (5–6 г.)Изобразително изкуство (5–6 г.)
Корица на С четка и боички рисуваме самички  / 5 - 6 г./С четка и боички рисуваме самички / 5 - 6 г./

Околен свят

Корица на Околен свят. Част 1. Околен свят. Част 1.
Корица на Околен свят. Част 2. Околен свят. Част 2.

Всички образователни направления

Корица на Книга за учителя (трета група)Книга за учителя (трета група)

Български език и литература

Корица на Български език и литератураБългарски език и литература

Конструиране и технологии

Корица на Конструиране и технологии. III подготвителна групаКонструиране и технологии. III подготвителна група

За деца от шест до седем години

Български език. Художествена информация и литература за деца

Корица на Моливко. Обичам те, българска реч (за деца билингви)Моливко. Обичам те, българска реч (за деца билингви)
Корица на Моливко. Родна реч кн. 4 (6-7 г.)Моливко. Родна реч кн. 4 (6-7 г.)

Математика

Корица на МатематикаМатематика
Корица на С Моливко играй и мисли кн. 4 (6-7 г.)С Моливко играй и мисли кн. 4 (6-7 г.)

Социален свят

Корица на Моливко. Прозорче към света (за подготвителна група)Моливко. Прозорче към света (за подготвителна група)

Природен свят

Конструктивно-технически и битови дейности

Корица на Моливко. Мога да направя сам... (за подготвителна група)Моливко. Мога да направя сам... (за подготвителна група)

Игрова култура

Корица на Моливко. Приказни игри чудесни (за подготвителна група)Моливко. Приказни игри чудесни (за подготвителна група)

Музика

Корица на МузикаМузика

Околен свят

Корица на Околен свят. Част 1. Околен свят. Част 1.
Корица на Околен свят. Част 2. Околен свят. Част 2.

Всички образователни направления

Корица на Книга за учителя (четвърта група)Книга за учителя (четвърта група)
Корица на Моливко. Моторика 6-7 г.Моливко. Моторика 6-7 г.

Български език и литература

Корица на Български език и литератураБългарски език и литература

Социален и природен свят

Изобразително изкуство, Музика и Физическа култура

Корица на С четка и боички рисуваме самички / 6 - 7г. /С четка и боички рисуваме самички / 6 - 7г. /

Конструиране и технологии

Корица на Конструиране и технологииКонструиране и технологии

Трета (5-6 г.) и четвърта (6-7 г.) група

Музика

Първа (3-4 г.), втора (4-5 г.) и трета (5-6 г.) група

Всички образователни направления

Всички групи на детската градина

Български език. Художествена информация и литература за деца

Математика

Социален свят

Корица на Комплект табла "Детето и светът"Комплект табла "Детето и светът"
Корица на Комплект табла "Социален свят"Комплект табла "Социален свят"

Природен свят

Корица на Комплект табла "Природен свят"Комплект табла "Природен свят"

Конструктивно-технически и битови дейности

Игрова култура

Корица на 373 комуникативни игри в детската градина 373 комуникативни игри в детската градина
Корица на Комплект табла "Приказен свят"Комплект табла "Приказен свят"

Музика

Корица на Развиващи игри с музика (CD)Развиващи игри с музика (CD)

Всички образователни направления

Корица на Приказка за добро утроПриказка за добро утро
Корица на Страшна приказкаСтрашна приказка

Музика и изобразително изкуство