Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово


За детската градина

Уведомително писмо и формуляри заявки за учебни помагала от Дидактична система Моливко за 2017–2018 г.

Писмо до Директора на ЦДГ/ОДЗ/У-ще
Писмо до Кмета
Формуляр заявка за 4. подготвителна група (6–7 г.)
Формуляр заявка за 3. подготвителна група (5–6 г.)
Формуляр заявка за 2. възрастова група (4–5 г.)
Формуляр заявка за 1. възрастова група (3–4 г.)
Формуляр заявка за дидактични материали за предучилищно възпитание и подготовка (3–7 г.)
Договор за закупуване на учебни помагала за подготвителните класове/групи за учебната 2017/2018 г.


Корица на Какъв съм азКакъв съм аз

Корица на Астрономия за децаАстрономия за деца

За деца от три до четири години

Български език. Художествена информация и литература за деца

Корица на Моливко. Родна реч кн. 1 (3-4 г.)Моливко. Родна реч кн. 1 (3-4 г.)

Математика

Корица на Картинни загадки на Моливко кн. 1 (3-4 г.)Картинни загадки на Моливко кн. 1 (3-4 г.)
Корица на Моливко в страната Математика 3-4 г.Моливко в страната Математика 3-4 г.
Корица на С Моливко играй и мисли кн. 1 (3-4 г.)С Моливко играй и мисли кн. 1 (3-4 г.)

Социален свят

Корица на Моливко. Прозорче към света 3-4 г.Моливко. Прозорче към света 3-4 г.

Природен свят

Корица на Моливко. От земята до небето 3-4 г.Моливко. От земята до небето 3-4 г.

Конструктивно-технически и битови дейности

Корица на Моливко. Мога да направя сам...(3-4 г.)Моливко. Мога да направя сам...(3-4 г.)

Игрова култура

Корица на Моливко. Приказни игри чудесни 3-4 г.Моливко. Приказни игри чудесни 3-4 г.

Музика

Изобразително изкуство

Корица на С четка и боички рисуваме самички / 3 - 4 г.С четка и боички рисуваме самички / 3 - 4 г.

Всички образователни направления

За деца от четири до пет години

Български език. Художествена информация и литература за деца

Корица на Моливко. Родна реч кн. 2 (4-5 г.)Моливко. Родна реч кн. 2 (4-5 г.)

Математика

Корица на Картинни загадки на Моливко кн. 2 (4-5 г.)Картинни загадки на Моливко кн. 2 (4-5 г.)
Корица на Моливко в страната Математика 4-5 г.Моливко в страната Математика 4-5 г.
Корица на С Моливко играй и мисли кн. 2 (4-5 г.)С Моливко играй и мисли кн. 2 (4-5 г.)

Социален свят

Корица на Моливко. Прозорче към света 4-5 г.Моливко. Прозорче към света 4-5 г.

Природен свят

Корица на Моливко. От земята до небето 4-5 г.Моливко. От земята до небето 4-5 г.

Конструктивно-технически и битови дейности

Корица на Моливко. Мога да направя сам...(4-5 г.)Моливко. Мога да направя сам...(4-5 г.)

Игрова култура

Корица на Моливко. Приказни игри чудесни 4-5 г.Моливко. Приказни игри чудесни 4-5 г.

Музика

Изобразително изкуство

Корица на С четка и боички рисуваме самички /4 - 5 г./С четка и боички рисуваме самички /4 - 5 г./

Всички образователни направления

Всички учебни дисциплини

За деца от пет до шест години

Български език. Художествена информация и литература за деца

Корица на Моливко. Родна реч кн. 3 (5-6 г.)Моливко. Родна реч кн. 3 (5-6 г.)

Математика

Корица на Моливко в страната Математика 5-6 г.Моливко в страната Математика 5-6 г.
Корица на С Моливко играй и мисли кн. 3 (5-6 г.)С Моливко играй и мисли кн. 3 (5-6 г.)

Социален свят

Корица на Моливко. Прозорче към света 5-6 г.Моливко. Прозорче към света 5-6 г.

Природен свят

Корица на Моливко. От земята до небето 5-6 г.Моливко. От земята до небето 5-6 г.

Конструктивно-технически и битови дейности

Корица на Моливко. Мога да направя сам... 5-6 г.Моливко. Мога да направя сам... 5-6 г.

Игрова култура

Корица на Моливко. Приказни игри чудесни 5-6 г.Моливко. Приказни игри чудесни 5-6 г.

Музика

Изобразително изкуство

Корица на С четка и боички рисуваме самички  / 5 - 6 г./С четка и боички рисуваме самички / 5 - 6 г./

Всички образователни направления

За деца от шест до седем години

Български език. Художествена информация и литература за деца

Корица на Моливко. Обичам те, българска реч (за деца билингви)Моливко. Обичам те, българска реч (за деца билингви)
Корица на Моливко. Родна реч кн. 4 (6-7 г.)Моливко. Родна реч кн. 4 (6-7 г.)

Математика

Корица на С Моливко играй и мисли кн. 4 (6-7 г.)С Моливко играй и мисли кн. 4 (6-7 г.)

Социален свят

Корица на Моливко. Прозорче към света (за подготвителна група)Моливко. Прозорче към света (за подготвителна група)

Природен свят

Конструктивно-технически и битови дейности

Корица на Моливко. Мога да направя сам... (за подготвителна група)Моливко. Мога да направя сам... (за подготвителна група)

Игрова култура

Корица на Моливко. Приказни игри чудесни (за подготвителна група)Моливко. Приказни игри чудесни (за подготвителна група)

Музика

Изобразително изкуство

Всички образователни направления

Корица на Моливко. Моторика 6-7 г.Моливко. Моторика 6-7 г.

Социален и природен свят

Изобразително изкуство, Музика и Физическа култура

Корица на С четка и боички рисуваме самички / 6 - 7г. /С четка и боички рисуваме самички / 6 - 7г. /

Трета (5-6 г.) и четвърта (6-7 г.) група

Математика

Корица на Картинни загадки на Моливко кн. 3 (5-7 г.)Картинни загадки на Моливко кн. 3 (5-7 г.)

Конструктивно-технически и битови дейности

Корица на Моливко. Пеят, скачат палците... (5 - 7 г.)Моливко. Пеят, скачат палците... (5 - 7 г.)

Първа (3-4 г.), втора (4-5 г.) и трета (5-6 г.) група

Всички образователни направления

Изобразително изкуство, Музика и Физическа култура

Всички групи на детската градина

Български език. Художествена информация и литература за деца

Корица на Развитие на речта в предучилищна възрастРазвитие на речта в предучилищна възраст

Математика

Корица на Познавателни и математически тестове за деца (3-7 г.)Познавателни и математически тестове за деца (3-7 г.)

Социален свят

Корица на Комплект табла "Детето и светът"Комплект табла "Детето и светът"
Корица на Комплект табла "Социален свят"Комплект табла "Социален свят"

Природен свят

Корица на Комплект табла "Природен свят"Комплект табла "Природен свят"

Конструктивно-технически и битови дейности

Игрова култура

Корица на 373 комуникативни игри в детската градина 373 комуникативни игри в детската градина
Корица на Комплект табла "Приказен свят"Комплект табла "Приказен свят"

Всички образователни направления

Корица на Приказка за добро утроПриказка за добро утро
Корица на Страшна приказкаСтрашна приказка

Музика и изобразително изкуство


SEO и изработка на сайт - Binary Road

Приятели: Ciela - ИНТЕРНЕТ КНИЖАРНИЦА