Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово

Прочетете безплатно онлайн детската книжка 🧙„Първия магьосник и Великата пустош“.

Уникален код за комплекта "Астрономия за деца".

Отново активно за 2018 и 2019 година.
Забележка: Един уникален код може да бъде използван за неограни­чено теглене на звездната карта, но само от един компютър.

Въведи код