Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово


Поредица


Искам да знам...

Корица на Искам да знам... Помагало по математика 3. класИскам да знам... Помагало по математика 3. клас

 • ISBN: 954-439-799-Х
 • Автор: Стефана Стефанова, Диана Димитрова, Донка Стефанова
 • Цена: 4.50 лв.
 • Категория: Учебно помагало
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-09/05.01.2005 г. на министъра на образованието и науката

Корица на Искам да знам... Помагало по математика 4. класИскам да знам... Помагало по математика 4. клас

 • ISBN: 954-439-820-1
 • Автор: Донка Стефанова, Стефана Стефанова, Диана Димитрова
 • Цена: 4.50 лв.
 • Категория: Учебно помагало
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-246/31.03.2006 г. на министъра на образованието и науката

Корица на Искам да знам... Помагало по Човекът и обществото 3. класИскам да знам... Помагало по Човекът и обществото 3. клас

 • ISBN: 978-954-439-800-2
 • Автор: Ренета Минчева, Стефана Стефанова, Донка Стефанова, Диана Димитрова
 • Цена: 6.00 лв.
 • Категория: Учебно помагало
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-09/05.01.2005 г. на министъра на образованието и науката

Корица на Помагало по български език и литература 1. клас, втора частПомагало по български език и литература 1. клас, втора част

Корица на Помагало по български език и литература 1. клас, първа частПомагало по български език и литература 1. клас, първа част

Корица на Помагало по математика 1. клас, втора частПомагало по математика 1. клас, втора част

Корица на Помагало по математика 1. клас, първа частПомагало по математика 1. клас, първа част