Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово


Поредица


Искам да знам...

Корица на Искам да знам... Помагало по математика 1. клас втора частИскам да знам... Помагало по математика 1. клас втора част

 • ISBN: 978-954-439-751-7
 • Автор: Донка Стефанова, Стефана Стефанова, Диана Димитрова
 • Цена: 2.50 лв.
 • Категория: Учебно помагало
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-330/04.04.2003 г. на министъра на образованието и науката

Корица на Искам да знам... Помагало по математика 1. клас първа частИскам да знам... Помагало по математика 1. клас първа част

 • ISBN: 954-439-745-0
 • Автор: Донка Стефанова, Стефана Стефанова, Диана Димитрова
 • Цена: 2.50 лв.
 • Категория: Учебно помагало
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-330/04.04.2003 г. на министъра на образованието и науката

Корица на Искам да знам... Помагало по математика 2. клас втора частИскам да знам... Помагало по математика 2. клас втора част

 • ISBN: 978-954-439-768-5
 • Автор: Донка Стефанова, Стефана Стефанова, Диана Димитрова
 • Цена: 3.50 лв.
 • Категория: Учебно помагало
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-1047/31.12.2003 г. на министъра на образованието и науката

Корица на Искам да знам... Помагало по математика 2. клас първа частИскам да знам... Помагало по математика 2. клас първа част

 • ISBN: 978-954-439-767-8
 • Автор: Донка Стефанова, Стефана Стефанова, Диана Димитрова
 • Цена: 3.00 лв.
 • Категория: Учебно помагало
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-1047/31.12.2003 г. на министъра на образованието и науката

Корица на Искам да знам... Помагало по математика 3. класИскам да знам... Помагало по математика 3. клас

 • ISBN: 954-439-799-Х
 • Автор: Стефана Стефанова, Диана Димитрова, Донка Стефанова
 • Цена: 4.50 лв.
 • Категория: Учебно помагало
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-09/05.01.2005 г. на министъра на образованието и науката

Корица на Искам да знам... Помагало по математика 4. класИскам да знам... Помагало по математика 4. клас

 • ISBN: 954-439-820-1
 • Автор: Донка Стефанова, Стефана Стефанова, Диана Димитрова
 • Цена: 4.50 лв.
 • Категория: Учебно помагало
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-246/31.03.2006 г. на министъра на образованието и науката

Корица на Искам да знам... Помагало по околен свят 2. класИскам да знам... Помагало по околен свят 2. клас

 • ISBN: 954-439-769-8
 • Автор: [Диана Димитрова, Ренета Минчева, Донка Стефанова, Стефана Стефанова - съст.]
 • Цена: 7.50 лв.
 • Категория: Учебно помагало
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-1047/31.12.2003 г. на министъра на образованието и науката

Корица на Искам да знам... Помагало по роден край 1. класИскам да знам... Помагало по роден край 1. клас

 • ISBN: 954-439-725-6
 • Автор: [Диана Димитрова, Ренета Минчева, Стефана Стефанова, Донка Стефанова - съст.]
 • Цена: 7.50 лв.
 • Категория: Учебно помагало
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-466/02.07.2002 г. на министъра на образованието и науката

Корица на Искам да знам... Помагало по Човекът и обществото 3. класИскам да знам... Помагало по Човекът и обществото 3. клас

 • ISBN: 978-954-439-800-2
 • Автор: Ренета Минчева, Стефана Стефанова, Донка Стефанова, Диана Димитрова
 • Цена: 6.00 лв.
 • Категория: Учебно помагало
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-09/05.01.2005 г. на министъра на образованието и науката

Корица на Искам да знам... Помагало по Човекът и природата 3. класИскам да знам... Помагало по Човекът и природата 3. клас

 • ISBN: 978-954-439-801-9
 • Автор: Ренета Минчева, Стефана Стефанова, Донка Стефанова, Диана Димитрова
 • Цена: 6.00 лв.
 • Категория: Учебно помагало
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-09/05.01.2005 г. на министъра на образованието и науката

Корица на Помагало по български език и литература 1. клас, втора частПомагало по български език и литература 1. клас, втора част

Корица на Помагало по български език и литература 1. клас, първа частПомагало по български език и литература 1. клас, първа част

Корица на Помагало по математика 1. клас, първа частПомагало по математика 1. клас, първа част


SEO и изработка на сайт - Binary Road

Приятели: Ciela - ИНТЕРНЕТ КНИЖАРНИЦА