Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово


Поредица


Четем, пишем и общуваме на български език

Корица на Четем, пишем и общуваме на български език 1. клас (ЗИП)Четем, пишем и общуваме на български език 1. клас (ЗИП)

 • ISBN: 954-439-775-2
 • Автор: Маргарита Цветанова, Елисавета Сергеева, Маргарита Стефанова
 • Цена: 2.50 лв.
 • Категория: Учебно помагало
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-1047/31.12.2003 г. на министъра на образованието и науката

Корица на Четем, пишем и общуваме на български език 2. клас (ЗИП)Четем, пишем и общуваме на български език 2. клас (ЗИП)

 • ISBN: 954-439-763-9
 • Автор: Маргарита Цветанова, Елисавета Сергеева, Маргарита Стефанова
 • Цена: 3.00 лв.
 • Категория: Учебно помагало
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-1047/31.12.2003 г. на министъра на образованието и науката

Корица на Четем, пишем и общуваме на български език 3. клас (ЗИП)Четем, пишем и общуваме на български език 3. клас (ЗИП)

 • ISBN: 978-954-439-794-4
 • Автор: Маргарита Цветанова, Елисавета Сергеева, Маргарита Стефанова
 • Цена: 3.00 лв.
 • Категория: Учебно помагало
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-573/17.05.2004 г. на министъра на образованието и културата

Корица на Четем, пишем и общуваме на български език 4. клас (ЗИП)Четем, пишем и общуваме на български език 4. клас (ЗИП)

 • ISBN: 954-439-815-5
 • Автор: Маргарита Цветанова, Елисавета Сергеева, Маргарита Стефанова
 • Цена: 3.00 лв.
 • Категория: Учебно помагало
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-584/29.04.2005 г. на министъра на образованието и науката

SEO и изработка на сайт - Binary Road

Приятели: Ciela - ИНТЕРНЕТ КНИЖАРНИЦА