Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово


Поредица


Четем, пишем и общуваме на български език

Корица на Четем, пишем и общуваме на български език 3. клас (ЗИП)Четем, пишем и общуваме на български език 3. клас (ЗИП)

  • ISBN: 978-954-439-794-4
  • Автор: Маргарита Цветанова, Елисавета Сергеева, Маргарита Стефанова
  • Цена: 3.00 лв.
  • Категория: Учебно помагало
  • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-573/17.05.2004 г. на министъра на образованието и културата

Корица на Четем, пишем и общуваме на български език 4. клас (ЗИП)Четем, пишем и общуваме на български език 4. клас (ЗИП)

  • ISBN: 954-439-815-5
  • Автор: Маргарита Цветанова, Елисавета Сергеева, Маргарита Стефанова
  • Цена: 3.00 лв.
  • Категория: Учебно помагало
  • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-584/29.04.2005 г. на министъра на образованието и науката

SEO и изработка на сайт - Binary Road