Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово


Поредица


Преразказвам и съчинявам

Корица на Преразказвам и съчинявам (комуникативно-речеви умения) 3. клас Преразказвам и съчинявам (комуникативно-речеви умения) 3. клас

  • ISBN: 978-954-439-795-1
  • Автор: Маргарита Цветанова, Елисавета Сергеева, Маргарита Стефанова
  • Цена: 3.00 лв.
  • Категория: Учебно помагало
  • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-573/17.05.2004 г. на министъра на образованието и науката

Корица на Преразказвам и съчинявам (комуникативно-речеви умения) 4. клас Преразказвам и съчинявам (комуникативно-речеви умения) 4. клас

  • ISBN: 978-954-439-818-7
  • Автор: Маргарита Цветанова, Елисавета Сергеева, Маргарита Стефанова
  • Цена: 3.00 лв.
  • Категория: Учебно помагало
  • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-584/29.04.2005 г. на министъра на образованието и науката