Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово


Поредица


Сладкодумни страници (Помагало за извънкласно четене)

Корица на Сладкодумни страници. Помагало за извънкласно четене 3. класСладкодумни страници. Помагало за извънкласно четене 3. клас

  • ISBN: 978-954-439-793-7
  • Автор: [Стефана Стефанова, Ренета Минчева, Донка Стефанова, Диана Димитрова - съст.]
  • Цена: 3.50 лв.
  • Категория: Учебно помагало
  • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-573/17.05.2004 г. на министъра на образованието и науката

Корица на Сладкодумни страници. Помагало за извънкласно четене 4. класСладкодумни страници. Помагало за извънкласно четене 4. клас

  • ISBN: 978-954-439-819-4
  • Автор: [Донка Стефанова, Диана ДимитроваQ Стефана Стефанова, Ренета Минчева - съст.]
  • Цена: 3.50 лв.
  • Категория: Учебно помагало
  • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-584/29.04.2005 г. на министъра на образованието и науката