Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово


Поредица

Заявки за учебната 2019/2020 г.
Интерактивни игри "Моливко" - първите демо теми по Околен свят 3. и 4. група

Моливко – играя и зная

Корица на Български език и литератураБългарски език и литература

 • ISBN: 978-619-212-028-3
 • Автор: Веселина Петрова
 • Цена: 7.00 лв.
 • Категория: Познавателна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-509/ 27.03.2018 г.

Корица на Български език и литератураБългарски език и литература

 • ISBN: 978-619-212-033-7
 • Автор: Веселина Петрова
 • Цена: 7.00 лв.
 • Категория: Познавателна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-591/ 28.03.2018 г.

Корица на Български език и литература (3–4 г.)Български език и литература (3–4 г.)

 • ISBN: 978-619-212-056-6
 • Автор: Веселина Петрова
 • Цена: 6.00 лв.
 • Категория: Познавателна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-972/ 01.04.2019 г.

Корица на Български език и литература (4–5 г.)Български език и литература (4–5 г.)

 • ISBN: 978-619-212-063-4
 • Автор: Веселина Петрова
 • Цена: 6.40 лв.
 • Категория: Познавателна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-979/ 01.04.2019 г.

Корица на Изобразително изкуство (3–4 г.)Изобразително изкуство (3–4 г.)

 • ISBN: 978-619-212-055-9
 • Автор: Дарина Гълъбова
 • Цена: 6.00 лв.
 • Категория: Познавателна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-965/ 01.04.2019 г.

Корица на Изобразително изкуство (4–5 г.)Изобразително изкуство (4–5 г.)

 • ISBN: 978-619-212-062-7
 • Автор: Дарина Гълъбова
 • Цена: 6.40 лв.
 • Категория: Познавателна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-899/ 01.04.2019 г.

Корица на Книга за учителя (втора група)Книга за учителя (втора група)

 • ISBN: 978-619-212-057-3
 • Автор: Дарина Гълъбова и колектив
 • Цена: 15.00 лв.
 • Категория: Книга за учителя

Корица на Книга за учителя (първа група)Книга за учителя (първа група)

 • ISBN: 978-619-212-050-4
 • Автор: Дарина Гълъбова и колектив
 • Цена: 15.00 лв.
 • Категория: Книга за учителя

Корица на Книга за учителя (трета група)Книга за учителя (трета група)

 • ISBN: 978-619-212-039-9
 • Автор: Дарина Гълъбова и колектив
 • Цена: 15.00 лв.
 • Категория: Книга за учителя

Корица на Книга за учителя (четвърта група)Книга за учителя (четвърта група)

 • ISBN: 978-619-212-040-5
 • Автор: Дарина Гълъбова и колектив
 • Цена: 15.00 лв.
 • Категория: Книга за учителя

Корица на Конструиране и технологииКонструиране и технологии

 • ISBN: 978-619-212-038-2
 • Автор: Радка Гайдова
 • Цена: 10.00 лв.
 • Категория: Познавателна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-589/ 28.03.2018 г.

Корица на Конструиране и технологии (3–4 г.)Конструиране и технологии (3–4 г.)

 • ISBN: 978-619-212-053-5
 • Автор: Радка Гайдова
 • Цена: 6.00 лв.
 • Категория: Познавателна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-957/ 01.04.2019 г.

Корица на Конструиране и технологии (4–5 г.)Конструиране и технологии (4–5 г.)

 • ISBN: 978-619-212-061-0
 • Автор: Радка Гайдова
 • Цена: 6.40 лв.
 • Категория: Познавателна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № 09-982/ 01.04.2019 г.

Корица на Конструиране и технологии. III подготвителна групаКонструиране и технологии. III подготвителна група

Корица на МатематикаМатематика

 • ISBN: 978-619-212-029-0
 • Автор: Дарина Гълъбова
 • Цена: 7.00 лв.
 • Категория: Познавателна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-517/ 27.03.2018 г.

Корица на МатематикаМатематика

 • ISBN: 978-619-212-034-4
 • Автор: Дарина Гълъбова
 • Цена: 7.00 лв.
 • Категория: Познавателна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-594/ 28.03.2018 г.

Корица на Математика (3–4 г.)Математика (3–4 г.)

 • ISBN: 978-619-212-054-2
 • Автор: Дарина Гълъбова
 • Цена: 6.00 лв.
 • Категория: Познавателна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-984/ 01.04.2019 г.

Корица на Математика (4–5 г.)Математика (4–5 г.)

 • ISBN: 978-619-212-060-3
 • Автор: Дарина Гълъбова
 • Цена: 6.40 лв.
 • Категория: Познавателна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-981/ 01.04.2019 г.

Корица на МузикаМузика

 • ISBN: 978-619-212-030-6
 • Автор: Тодорка Габрова
 • Цена: 3.50 лв.
 • Категория: Познавателна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-515/ 27.03.2018 г.

Корица на МузикаМузика

 • ISBN: 978-619-212-035-1
 • Автор: Тодорка Габрова
 • Цена: 3.50 лв.
 • Категория: Познавателна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-597/ 28.03.2018 г.

Корица на Музика (3–4 г.)Музика (3–4 г.)

 • ISBN: 978-619-212-052-8
 • Автор: Тодорка Габрова
 • Цена: 3.20 лв.
 • Категория: Познавателна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-991/ 01.04.2019 г.

Корица на Музика (4–5 г.)Музика (4–5 г.)

 • ISBN: 978-619-212-059-7
 • Автор: Тодорка Габрова
 • Цена: 3.20 лв.
 • Категория: Познавателна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-985/ 01.04.2019 г.

Корица на Околен свят (3–4 г.)Околен свят (3–4 г.)

 • ISBN: 978-619-212-051-1
 • Автор: Петя Конакчиева
 • Цена: 6.00 лв.
 • Категория: Познавателна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-988/ 01.04.2019 г.

Корица на Околен свят (4–5 г.)Околен свят (4–5 г.)

 • ISBN: 978-619-212-058-0
 • Автор: Петя Конакчиева
 • Цена: 6.40 лв.
 • Категория: Познавателна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-983/ 01.04.2019 г.

Корица на Околен свят. Част 1. Околен свят. Част 1.

 • ISBN: 978-619-212-036-8
 • Автор: Петя Конакчиева
 • Цена: 7.00 лв.
 • Категория: Познавателна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-611/ 28.03.2018 г.

Корица на Околен свят. Част 1. Околен свят. Част 1.

 • ISBN: 978-619-212-031-3
 • Автор: Петя Конакчиева
 • Цена: 7.00 лв.
 • Категория: Познавателна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-511/ 27.03.2018 г.

Корица на Околен свят. Част 2. Околен свят. Част 2.

 • ISBN: 978-619-212-037-5
 • Автор: Петя Конакчиева
 • Цена: 7.00 лв.
 • Категория: Познавателна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-611/ 28.03.2018 г.

Корица на Околен свят. Част 2. Околен свят. Част 2.

 • ISBN: 978-619-212-032-0
 • Автор: Петя Конакчиева
 • Цена: 7.00 лв.
 • Категория: Познавателна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-511/ 27.03.2018 г.