Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово


Поредица

Заявки за учебната 2019/2020 г.
Интерактивни игри "Моливко" - първите демо теми по Околен свят 3. и 4. група

Моливко – играя и зная

Корица на Български език и литератураБългарски език и литература

 • ISBN: 978-619-212-028-3
 • Автор: Веселина Петрова
 • Цена: 7.00 лв.
 • Категория: Познавателна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-509/ 27.03.2018 г.

Корица на Български език и литератураБългарски език и литература

 • ISBN: 978-619-212-033-7
 • Автор: Веселина Петрова
 • Цена: 7.00 лв.
 • Категория: Познавателна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-591/ 28.03.2018 г.

Корица на Книга за учителяКнига за учителя

 • ISBN: 978-619-212-039-9
 • Автор: Дарина Гълъбова и колектив
 • Цена: 15.00 лв.
 • Категория: Книга за учителя

Корица на Книга за учителяКнига за учителя

 • ISBN: 978-619-212-040-5
 • Автор: Дарина Гълъбова и колектив
 • Цена: 15.00 лв.
 • Категория: Книга за учителя

Корица на Конструиране и технологииКонструиране и технологии

 • ISBN: 978-619-212-038-2
 • Автор: Радка Гайдова
 • Цена: 10.00 лв.
 • Категория: Познавателна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-589/ 28.03.2018 г.

Корица на Конструиране и технологии. III подготвителна групаКонструиране и технологии. III подготвителна група

Корица на МатематикаМатематика

 • ISBN: 978-619-212-029-0
 • Автор: Дарина Гълъбова
 • Цена: 7.00 лв.
 • Категория: Познавателна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-517/ 27.03.2018 г.

Корица на МатематикаМатематика

 • ISBN: 978-619-212-034-4
 • Автор: Дарина Гълъбова
 • Цена: 7.00 лв.
 • Категория: Познавателна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-594/ 28.03.2018 г.

Корица на МузикаМузика

 • ISBN: 978-619-212-030-6
 • Автор: Тодорка Габрова
 • Цена: 3.50 лв.
 • Категория: Познавателна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-515/ 27.03.2018 г.

Корица на МузикаМузика

 • ISBN: 978-619-212-035-1
 • Автор: Тодорка Габрова
 • Цена: 3.50 лв.
 • Категория: Познавателна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-597/ 28.03.2018 г.

Корица на Околен свят. Част 1. Околен свят. Част 1.

 • ISBN: 978-619-212-036-8
 • Автор: Петя Конакчиева
 • Цена: 7.00 лв.
 • Категория: Познавателна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-611/ 28.03.2018 г.

Корица на Околен свят. Част 1. Околен свят. Част 1.

 • ISBN: 978-619-212-031-3
 • Автор: Петя Конакчиева
 • Цена: 7.00 лв.
 • Категория: Познавателна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-511/ 27.03.2018 г.

Корица на Околен свят. Част 2. Околен свят. Част 2.

 • ISBN: 978-619-212-037-5
 • Автор: Петя Конакчиева
 • Цена: 7.00 лв.
 • Категория: Познавателна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-611/ 28.03.2018 г.

Корица на Околен свят. Част 2. Околен свят. Част 2.

 • ISBN: 978-619-212-032-0
 • Автор: Петя Конакчиева
 • Цена: 7.00 лв.
 • Категория: Познавателна книжка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-511/ 27.03.2018 г.