Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово


Поредица


Варианти за писмена проверка по български език

Корица на Варианти за писмена проверка по български език 1. класВарианти за писмена проверка по български език 1. клас

 • ISBN: 978-954-439-730-2
 • Автор: Маргарита Цветанова, Елисавета Сергеева, Маргарита Стефанова
 • Цена: 2.50 лв.
 • Категория: Учебна тетрадка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-330/04.04.2003 г. на министъра на образованието и науката

Корица на Варианти за писмена проверка по български език 2. класВарианти за писмена проверка по български език 2. клас

 • ISBN: 978-954-439-766-1
 • Автор: Маргарита Цветанова, Елисавета Сергеева, Маргарита Стефанова
 • Цена: 2.50 лв.
 • Категория: Учебна тетрадка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-1047/31.12.2003 г. на министъра на образованието и науката

Корица на Варианти за писмена проверка по български език 3. класВарианти за писмена проверка по български език 3. клас

 • ISBN: 978-954-439-802-6
 • Автор: Маргарита Цветанова, Наталия Кръстева, Елисавета Сергеева, Маргарита Стефанова
 • Цена: 3.00 лв.
 • Категория: Учебна тетрадка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-09/05.01.2005 г. на министъра на образованието и науката

Корица на Варианти за писмена проверка по български език 4. класВарианти за писмена проверка по български език 4. клас

 • ISBN: 978-954-439-834-7
 • Автор: Маргарита Цветанова, Наталия Кръстева, Елисавета Сергеева, Маргарита Стефанова
 • Цена: 3.00 лв.
 • Категория: Учебна тетрадка
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-246/31.03.2006 г. на министъра на образованието и науката

SEO и изработка на сайт - Binary Road

Приятели: Ciela - ИНТЕРНЕТ КНИЖАРНИЦА