Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово


Поредица


Корица на Варианти за писмена проверка по български език 3. класВарианти за писмена проверка по български език 3. клас

  • ISBN: 978-954-439-802-6
  • Автор: Маргарита Цветанова, Наталия Кръстева, Елисавета Сергеева, Маргарита Стефанова
  • Цена: 3.00 лв.
  • Категория: Учебна тетрадка
  • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-09/05.01.2005 г. на министъра на образованието и науката

Корица на Варианти за писмена проверка по български език 4. класВарианти за писмена проверка по български език 4. клас

  • ISBN: 978-954-439-834-7
  • Автор: Маргарита Цветанова, Наталия Кръстева, Елисавета Сергеева, Маргарита Стефанова
  • Цена: 3.00 лв.
  • Категория: Учебна тетрадка
  • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-246/31.03.2006 г. на министъра на образованието и науката

SEO и изработка на сайт - Binary Road