Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово

Прочетете безплатно онлайн детската книжка 🧙„Първия магьосник и Великата пустош“.

Поредица


Тренировъчни упражнения и задачи за проверка по български език

Корица на Тренировъчни упражнения и задачи за проверка по български език 1. клас, втора част - буквен етапТренировъчни упражнения и задачи за проверка по български език 1. клас, втора част - буквен етап

 • ISBN: 978-619-212-007-8
 • Автор: Маргарита Цветанова, Елисавета Сергеева, Маргарита Стефанова
 • Цена: 5.00 лв.
 • Категория: Учебно помагало

Корица на Тренировъчни упражнения и задачи за проверка по български език 1. клас, първа част - предбуквен етапТренировъчни упражнения и задачи за проверка по български език 1. клас, първа част - предбуквен етап

 • ISBN: 978-619-212-006-1
 • Автор: Маргарита Цветанова, Елисавета Сергеева, Маргарита Стефанова
 • Цена: 2.50 лв.
 • Категория: Учебно помагало
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД09-1857/17.12.2015 г. на министъра на образованието и науката

Корица на Тренировъчни упражнения и задачи за проверка по български език 1. клас, трета част - следбуквен етапТренировъчни упражнения и задачи за проверка по български език 1. клас, трета част - следбуквен етап

 • ISBN: 978-619-212-008-5
 • Автор: Маргарита Цветанова, Елисавета Сергеева, Маргарита Стефанова
 • Цена: 4.00 лв.
 • Категория: Учебно помагало

Корица на Тренировъчни упражнения и задачи за проверка по български език 2. клас, втора частТренировъчни упражнения и задачи за проверка по български език 2. клас, втора част

 • ISBN: 978-619-212-017-7
 • Автор: Маргарита Цветанова, Елисавета Сергеева, Маргарита Стефанова
 • Цена: 6.00 лв.
 • Категория: Учебно помагало

Корица на Тренировъчни упражнения и задачи за проверка по български език 2. клас, първа частТренировъчни упражнения и задачи за проверка по български език 2. клас, първа част

 • ISBN: 978-619-212-016-0
 • Автор: Маргарита Цветанова, Елисавета Сергеева, Маргарита Стефанова
 • Цена: 6.00 лв.
 • Категория: Учебно помагало

Корица на Тренировъчни упражнения и задачи за проверка по български език 3. класТренировъчни упражнения и задачи за проверка по български език 3. клас

 • ISBN: 978-619-212-043-6
 • Автор: Маргарита Цветанова, Елисавета Сергеева, Маргарита Стефанова
 • Цена: 5.00 лв.
 • Категория: Учебно помагало

Корица на Тренировъчни упражнения и задачи за проверка по български език 4. класТренировъчни упражнения и задачи за проверка по български език 4. клас

 • ISBN: 978-619-212-065-8
 • Автор: Маргарита Цветанова, Елисавета Сергеева, Маргарита Стефанова
 • Цена: 5.00 лв.
 • Категория: Учебно помагало