Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово


Поредица


Тренировъчни тестове за самоконтрол и самооценка

Корица на Тренировъчни тестове за самоконтрол и самооценка Български език и литература, Математика, Човекът и обществото, Човекът и природата 3. класТренировъчни тестове за самоконтрол и самооценка Български език и литература, Математика, Човекът и обществото, Човекът и природата 3. клас

  • ISBN: 978-954-439-951-1
  • Автор: Маргарита Цветанова, Елисавета Сергеева, Маргарита Стефанова
  • Цена: 3.00 лв.
  • Категория: Учебно помагало
  • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-240/06.03.2012 г. на министъра на образованието и науката

Корица на Тренировъчни тестове за самоконтрол и самооценка Български език и литература, Математика, Човекът и обществото, Човекът и природата 4. класТренировъчни тестове за самоконтрол и самооценка Български език и литература, Математика, Човекът и обществото, Човекът и природата 4. клас

  • ISBN: 978-954-439-888-0
  • Автор: Елисавета Сергеева, Маргарита Цветанова, Маргарита Стефанова
  • Цена: 4.00 лв.
  • Категория: Учебно помагало
  • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-362/26.02.2009 г. на министъра на образованието и науката