Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово


Поредица


Тестови Задачи

Корица на Тестови задачи. Български език. Математика. 1. класТестови задачи. Български език. Математика. 1. клас

 • ISBN: 978-954-439-896-5
 • Автор: Николина Димитрова, Димитринка Димитрова
 • Цена: 4.00 лв.
 • Категория: Учебно помагало
 • Одобрено от МОН: Одобрено със Заповед № 362/26.02.2009 г. на министъра на образованието и науката

Корица на Тестови задачи. Български език. Математика. 2. клас.Тестови задачи. Български език. Математика. 2. клас.

 • ISBN: 978-954-439-899-6
 • Автор: Николина Димитрова, Димитринка Димитрова
 • Цена: 4.00 лв.
 • Категория: Учебно помагало
 • Одобрено от МОН: Одобрено със Заповед № 362/26.02.2009 г. на министъра на образованието и науката

Корица на Тестови задачи. Български език. Математика. 3. клас.Тестови задачи. Български език. Математика. 3. клас.

 • ISBN: 978-954-439-911-5
 • Автор: Николина Димитрова. Димитринка Димитрова
 • Цена: 5.00 лв.
 • Категория: Учебно помагало
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-227/04.03.2010 г. на министъра на образованието, младежта и науката

Корица на Тестови задачи. Български език. Математика. 4. клас.Тестови задачи. Български език. Математика. 4. клас.

 • ISBN: 978-954-439-912-2
 • Автор: Николина Димитрова, Димитринка Димитрова
 • Цена: 5.00 лв.
 • Категория: Учебно помагало
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-227/04.03.2010 г. на министъра на образованието, младежта и науката

SEO и изработка на сайт - Binary Road

Приятели: Ciela - ИНТЕРНЕТ КНИЖАРНИЦА