Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово


Поредица


Разночетения

Корица на Ботев. Съвременни интерпретацииБотев. Съвременни интерпретации

Корица на Дебелянов. Съвременни интерпретацииДебелянов. Съвременни интерпретации

Корица на Йовков. Съвременни интерпретацииЙовков. Съвременни интерпретации

Корица на Яворов. Съвременни интерпретацииЯворов. Съвременни интерпретации