Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово


Поредица


Задачи по математика

Корица на Задачи по математика за 1. класЗадачи по математика за 1. клас

 • ISBN: 978-954-439-741-8
 • Автор: Николина Димитрова, Димитрина Димитрова, Ани Ангелова
 • Цена: 2.50 лв.
 • Категория: Сборник задачи
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-608/24.07.2003 г. на министъра на образованието и науката

Корица на Задачи по математика за 2. класЗадачи по математика за 2. клас

 • ISBN: 978-954-439-758-6
 • Автор: Николина Димитрова, Димитрина Димитрова, Ани Ангелова
 • Цена: 2.50 лв.
 • Категория: Сборник задачи
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-608/24.07.2003 г. на министъра на образованието и науката

Корица на Задачи по математика за 3. класЗадачи по математика за 3. клас

 • ISBN: 978-954-439-782-1
 • Автор: Николина Димитрова, Димитрина Димитрова, Ани Ангелова
 • Цена: 2.50 лв.
 • Категория: Сборник задачи
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-573/17.05.2004 г. на министъра на образованието и науката

Корица на Задачи по математика за 4. класЗадачи по математика за 4. клас

 • ISBN: 978-954-439-813-2
 • Автор: Николина Димитрова, Димитрина Димитрова, Ани Ангелова
 • Цена: 2.50 лв.
 • Категория: Сборник задачи
 • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-584/29.04.2005 г. на министъра на образованието и науката

SEO и изработка на сайт - Binary Road

Приятели: Ciela - ИНТЕРНЕТ КНИЖАРНИЦА