Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово


Поредица


Задачи по математика

Корица на Задачи по математика за 3. класЗадачи по математика за 3. клас

  • ISBN: 978-954-439-782-1
  • Автор: Николина Димитрова, Димитрина Димитрова, Ани Ангелова
  • Цена: 2.50 лв.
  • Категория: Сборник задачи
  • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-573/17.05.2004 г. на министъра на образованието и науката

Корица на Задачи по математика за 4. класЗадачи по математика за 4. клас

  • ISBN: 978-954-439-813-2
  • Автор: Николина Димитрова, Димитрина Димитрова, Ани Ангелова
  • Цена: 2.50 лв.
  • Категория: Сборник задачи
  • Одобрено от МОН: Заповед № РД 09-584/29.04.2005 г. на министъра на образованието и науката