Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово

Прочетете безплатно онлайн детската книжка 🧙„Първия магьосник и Великата пустош“.

Непобеденият победенНепобеденият победен

"И може би някоя нощ аз ще стана,
небръснат,
с големи, червени очи,
ще стана може би някоя нощ
по пижама,
ще хвана мръсницата за шията
и ще й кажа
тихо:
сега ще ми платиш за всичко,
как точно ти беше името,
епоха,
история,
илюзия,
вяра
или
съдба..." (Цветан Стоянов).

Детайли: