Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово


Столица на оцелелитеСтолица на оцелелите

"Литературата и историята винаги са били опора за българина. Дошло е време, когато те се нуждаят от нас и ние трябва да ги защитим" (Иван Радев).

Детайли: