Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово

Прочетете безплатно онлайн детската книжка 🧙„Първия магьосник и Великата пустош“.

Участта българинУчастта българин

"Всички наши комплекси, всички наши митове имат една мая  - да станем като тия или като ония. Единственото, което не сме опитвали, е да станем като себе си" (Симеон Янев).

Детайли: