Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово


Почит и прочити. Литературознание на неограничените възможностиПочит и прочити. Литературознание на неограничените възможности

"Приятел ми е литературата, но по-голям приятел ми е свободата в подхода към нея" (Никола Георгиев).

Детайли: