Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово


Аз ще бъда далечеАз ще бъда далече

"Изкуството е само в конструктивността. Обектът е обран бостан. Животът му, чрез художника, се прелива изцяло в творбата. Кой отива на обран бостан и кой е пожелал да види модела на художествената творба?!" (Илия Бешков).

Детайли: