Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово

Прочетете безплатно онлайн детската книжка 🧙„Първия магьосник и Великата пустош“.

КоренитеКорените

"Нима зад всеки наш ред не стои една човешка мечта, съдба или среща? Нима ние не носим великото доверие на хората, които ни дават самите себе си, за да ги направим литературни герои?" (Васил Попов).

Детайли: