Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово


Тренировъчни упражнения и задачи за проверка по български език 4. класТренировъчни упражнения и задачи за проверка по български език 4. клас

Учебното помагало „Тренировъчни упражнения и задачи за проверка по български език за 4. клас“ е свързано с изучаване на темите от новата учебна програма по БЕЛ за 4. клас, одобрена със Заповед № РД09-5778/ 22.11.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Включените дейности и упражненията подпомагат подготовката на учениците за устно и писмено общуване на книжовен български език.

Помагалото „Тренировъчни упражнения и задачи за проверка по български език за 4. клас може да се използва по време на учебните часове от задължителната подготовка, в избираемите учебни часове, за затвърдяване на знанията и уменията в часовете от целодневната организация, при самоподготовката на ученика вкъщи.

 

Предназначено е за ученици, учители и студенти по специалността „Начална училищна педагогика“.

Можете да разгледате част от книгата тук

Детайли: