Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово

Прочетете безплатно онлайн детската книжка 🧙„Първия магьосник и Великата пустош“.

Правото да се разочаровашПравото да се разочароваш

"А щастието затова е хубаво,

защото никога не те преследва.

То съзнава мимолетността си

и не ти внушава обещания,

и дори за воята първопричина

със загадка не изнудва никого" (Радой Ралин).

Детайли: