Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово


Конструиране и технологии. III подготвителна групаКонструиране и технологии. III подготвителна група

„Конструиране и технологии“ за 5–6-годишните деца по програмна система „Моливко – играя изная“ предлага в разгърнат план достъпни технологии за конструиране на предмети от околния материален свят. Темите са актуални, напълно съобразени с ДОС за трета група, в която се поставя началото на подготвителния етап. В същото време те са осигурени с необходимите методически ресурси (цветни образци от хартия и картон и други материали по някои теми), чрез които в този етап децата затвърдяват и допълват вече усвоените технологични знания, усъвършенстват техническите действия, а при игра със собственоръчно конструираните изделия формират позитивно отношение и култура към техниката и технологиите.

Детайли:

Можете да разгледате цялата книга тук