Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово


Четем, пишем и общуваме на български език 2. клас (ИУЧ)Четем, пишем и общуваме на български език 2. клас (ИУЧ)

„Четем, пишем и общуваме на български език“ 2. клас е учебно помагало, предназначено за избираемите часове (ИУЧ) по БЕЛ, съобразено с действащата учебна програма. Съдържа теми по български език, литература и комуникативноречеви компетентности.
При разработките на темите авторите предлагат разнообразни иновативни учебни техники и технологии за повишаване нивото на усвояване на езиковите и литературни знания и успешното им прилагане в речева дейност. Чрез разнообразни художествени и научни текстове се повишава учебният интерес на учениците.
В помощ на учителите са разработени варианти за диагностична дейност и Примерно разпределение на избираемите учебни часове по БЕЛ за 2. клас, което може да бъде изтеглено от сайта на издателството.
Помагалото е адаптивно към всеки учебен комплект по БЕЛ за 2 клас. 

Детайли:

Можете да разгледате част от книгата тук
Примерно годишно разпределение на темите по БЕЛ, ИУЧ 2 клас

SEO и изработка на сайт - Binary Road