Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово


Бяла вранаБяла врана

"На края на града,

където свършват къщите,

е манастирът.

На края на света,

където свършват думите,

е словото" (Николай Кънчев).

Детайли: