Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово

Прочетете безплатно онлайн детската книжка 🧙„Първия магьосник и Великата пустош“.

Бяла вранаБяла врана

"На края на града,

където свършват къщите,

е манастирът.

На края на света,

където свършват думите,

е словото" (Николай Кънчев).

Може да закупите онлайн чрез нашите партньори

shopping_cartstore.bg
shopping_cartozone.bg

Контакти - Издателство „Слово“

моб. 0888 504 404
моб. 0882 621 646
тел. 062 / 627 990
тел. 062 / 620 350
E-mail: office@izdatelstvo-slovo.com

Детайли: