Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово

Прочетете безплатно онлайн детската книжка 🧙„Първия магьосник и Великата пустош“.

Бяла вранаБяла врана

"На края на града,

където свършват къщите,

е манастирът.

На края на света,

където свършват думите,

е словото" (Николай Кънчев).

Детайли: