Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово

Прочетете безплатно онлайн детската книжка 🧙„Първия магьосник и Великата пустош“.

Душа незащитенаДуша незащитена

"И ще си мисля тихо за това,

че малкото дори сега ми стига,

и във последната си здрачна книга

ще пръсна щипка светещи слова" (Авндрей Германов)

Може да закупите онлайн чрез нашите партньори

shopping_cartstore.bg

Контакти - Издателство „Слово“

моб. 0888 504 404
моб. 0882 621 646
тел. 062 / 627 990
тел. 062 / 620 350
E-mail: office@izdatelstvo-slovo.com

Детайли: