Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово

Прочетете безплатно онлайн детската книжка 🧙„Първия магьосник и Великата пустош“.

Душа незащитенаДуша незащитена

"И ще си мисля тихо за това,

че малкото дори сега ми стига,

и във последната си здрачна книга

ще пръсна щипка светещи слова" (Авндрей Германов)

Детайли: