Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово

Прочетете безплатно онлайн детската книжка 🧙„Първия магьосник и Великата пустош“.

Интерактивни моделни технологии Интерактивни моделни технологии

Детайли:

 • Автор: Петя Конакчиева
 • Цена: 15.00 лв.
 • Раздел: За детската градина
 • Тип: Учебник
 • Клас: Всички групи на детската градина
 • ISBN: 978-619-212-000-9
 • Формат: 60х90/8
 • Печатни коли: 11.0
 • Страници: 180
 • Редактор: Детелин Гинчев
 • Художествено оформление: Гергина Коева
 • Издание: първо