Българска и учебно-помощна литература Издателство Слово

Прочетете безплатно онлайн детската книжка 🧙„Първия магьосник и Великата пустош“.

Шарено хорце. Стихчета и гатанки игриви за дечица досетливиШарено хорце. Стихчета и гатанки игриви за дечица досетливи

Детайли:

 • Автор: Борислав Ганчев
 • Цена: 6.00 лв.
 • Раздел: За детската градина
 • Тип: Поезия
 • Клас: Всички групи на детската градина
 • ISBN: 978-954-439-996-2
 • Формат: 32/84/108
 • Печатни коли: 4.0
 • Страници: 64
 • Редактор: Диляна Крусева
 • Художествено оформление: Ана Николова
 • Издание: първо